SMHI organiserar klimatkonferens i Peking hösten 2019

SMHI organiserar en stor konferens för forskare, intressenter och användare av regional klimatinformation i Peking, Kina, den 14-18 oktober 2019. Konferensen är en del i arbetet med att möta det ökande behovet av tillförlitlig regional klimatinformation för effektiv regional och lokal planering som i förlängningen påverkar dig och din familj. 

Som värd för det internationella projektkontoret för CORDEX ”Coordinated Regional Climate Downscaling Experiment” är SMHI huvudorganisatör av den internationella konferensen om regionalt klimat, ICRC-CORDEX 2019. Konferensen är en mötesplats för aktörer från hela världen, där de kan diskutera regional klimatforskning och hur den kan användas för att lösa regionala och lokala klimatfrågor och gå mot en hållbar utveckling.

– Med bra kunskapsunderlag kan man planera och anpassa samhället för att möta konsekvenserna av klimatförändring på ett bättre sätt. Vi kommer bland annat att diskutera hur resultat från forskning kan användas för regional och lokal planering världen över, till exempel för stadsplanering, vatten- och energiförsörjning och inom jordbrukssektorn, säger Iréne Lake, föreståndare för det internationella projektkontoret för CORDEX vid SMHI.

Deltagare på konferensen ICRC-CORDEX 2016
2016 arrangerades den stora CORDEX-konferensen i Stockholm. I höst är det dags igen, denna gång i Peking i Kina. Redan nu är det över 300 personer som anmält sig till konferensen.

Kunskapsutbyte i fokus

På konferensen kommer det att beskrivas vad som uppnåtts inom både modellering och kapacitetsutveckling sedan CORDEX startade 2009. Idéer för nyutveckling och fokus för framtida arbete kommer också att presenteras. På de workshop-orienterade sessionerna kan deltagarna tillsammans utforska vilka frågor som är nödvändiga att utveckla i respektive region för att kunna bygga ett hållbart samhälle i ett förändrat klimat.

CORDEX strävar efter att utveckla och tillhandahålla detaljerad, regional klimatinformation som är nödvändig för studier av sårbarhet, konsekvensanalys och anpassning på lokal och regional nivå, där effekterna av klimatförändringen blir tydliga.

På SMHI Rossby Centre har forskarna i drygt 20 år forskat kring ett förändrat klimat. Med klimatmodeller beräknar de hur klimatet kan komma att förändras och de analyserar och tillgängliggör information som beslutsunderlag för intressenter världen över. Forskarna är också aktiva i den starka kunskaps- och kapacitetsuppbyggnad som pågår genom CORDEX.