Fortsatt arbete för bättre regional klimatinformation i Afrika

I processen att designa ett klimatprogramförslag till Sida har SMHI besökt Moçambiques huvudstad Maputo. SMHI var med och höll en workshop med deltagare från flera olika afrikanska länder, samhällssektorer samt motsvande meteorologiska och hydrologiska institut. 

Klimatförändringarna är en global utmaning som är gemensam för alla världens länder. Samarbeten på lokal såväl som global nivå gör att vi kan bygga kapacitet för att tackla framtida utmaningar.

Det kan vara svårt att rusta samhället för klimatförändringarna eftersom det är ett rörligt mål. Klimatscenarier och klimatdata, som vi jobbar med på SMHI, kan dock ge en indikation på vad som kommer hända i framtiden. Vilket i sin tur gör att vi har lättare att planera och fatta klimatrecilienta beslut, säger Birgitta Seveborg Farrington internationell projektledare på SMHI.

Innan sommaren kommer SMHI tillsammans med lokala partners att hålla ett antal workshopar som samlar deltagare från alla regioner i Afrika, där Maputo var det första. Syftet med workshoparna är att få gemensam förståelse för problem och behov för att designa ett klimatprogramförslag tillsamammans.

Under workshoparna kommer SMHI träffa potentiella deltagare till programmet och höra om deras prioriteringar, deras behov av klimatdata, hur de vill använda klimatdata och hur datan i sin tur kan hjälpa till att skapa motståndskraftig samhällsplanering i deras kontext.

Deltagare från olika länder och sektorer

Till den första workshopen kom cirka 30 deltagare som var representanter från 12 olika länder i östra och södra Afrika. En majoritet var från Mocambique men det var också deltagare från närliggande länder som Sydafrika, Etiopien, Zimbabwe, Kenya, Botswana, Tanzania, Madagaskar och Uganda.

Deltagare sitter i ett u.och tittar på en skärm
Deltagarna för workshopen fick en presentation av SMHIs arbete.

Deltagarna arbetade bland annat på olika hydrologiska och meteorologiska institut, universitet och inom samhällssektorer som hälsa, energi, och civilsamhälle. Gruppen representerade både experter och nya användare av klimatinformation.

Jag tar med mig många frågor tillbaka till mitt jobb på det nationella energibolaget i Moçambique, för det workshopen har tagit upp har vi inte jobbat med så mycket, säger Belarmina Mirasse som arbetar på det nationella elbolaget i Mocambique.
Vi märker att vi påverkas av klimatförändringarna, men vi är inte beredda att hantera det än. Efter den här workshopen har vi en större förståelse för de klimatindikatorerna som vi kan använda oss av för vår sektor. Vi kommer behöva titta på hela vår värdekedja och aktiviteter och se vad vi kan göra med den information som finns, lägger Belarmina Mirasse till.
En grupp sitter vid ett runt bord vid poolen.
Grupperna diskuterade både i helgrupp och i mindre grupper under workshopen.

Som värd för workshopen i Maputo stod också Eduardo Mondlane Univeristet, vilket ligger i staden och är en samarbetspartner som SMHI haft i många år.

Vi har samarbetat inom SMHIs International Training Programme (ITP) innan vi blev inbjudna att hålla den här workshopen tillsammans. Det har varit en intressant och interaktiv workshop. I den gruppen som jag har varit en del av, som består av användare av klimatinformation, har vi bland annat diskuterat vilka klimatindikatorer som är viktiga för deltagarnas sektorer, säger Atanasio Manhique professor i fysik vid Eduardo Mondlane Univeristet.

Efter att den första workshopen är genomförd kan det konstateras att behoven är många och komplexa, men det finns vissa gemensamma nämnare som projektet kan ta med sig till nästa fas.

Den här workshopen har inneburit ett bra första steg att designa projektet tillsammans. Vi ser fram emot att delta i kommande aktiviteter efter att projektet är utvecklat, säger Michael Kizza Nile Basin Initative, biträdande direktör och programansvarig för deras klimatprogram.

Nu väntar ytterligare två workshopar innan programförslaget ska tas fram.