SMHI arrangerar stor klimatkonferens i Peking

Den 14-18 oktober träffas närmare 500 internationella forskare, beslutsfattare och användare av regional klimatinformation från mer än 70 länder i Peking. De ska diskutera hur forskning om regional klimatinformation kan användas för att möta klimatförändringarna. Arrangör av konferensen är Cordex vars övergripande internationella projektkontor finns hos SMHI.

– Globala klimatmodeller är till stor nytta att förutspå hur klimatet på jorden förändras i framtiden. Cordex arbete fokuserar mer på regional och lokal klimatinformation och ger därmed värdefulla underlag till de regionala och lokala strategier som behöver tas fram för att vi ska kunna anpassa oss när klimatet förändras. Det handlar om hur vi ska tänka när det gäller till exempel stadsplanering, jord- och skogsbruk och vattenförsörjning, säger Iréne Lake som är föreståndare för Cordex internationella projektkontor.

Konferensanläggning i Peking, nattbild
China National Convention Center - här kommer Cordex-konferensen i Peking att genomföras. Foto China National Convention Center (CNCC)

Cordex projektkontor är placerat på SMHI. Det drivs som ett FN-uppdrag från WMO och främjar samarbetet mellan olika regioner och länder med bland annat fokus på kunskapsuppbyggnad i utvecklingsländer, eftersom dessa ofta inte har egna resurser inom klimatforskning och klimatanpassning. Många av de klimatberäkningar som används i ett antal länder i Afrika och Asien kommer från SMHI. 

Klimatanpassningsspelet visas upp internationellt

SMHI har nyligen tagit fram ett webbaserat klimatanpassningsspel som kommer att demonstreras under konferensen.Spelet finns också i en Minecraftversion.

Ett syfte med konferensen är att öka det globala samarbetet i klimatfrågor. Dessutom kommer forskarna att ges möjligheter att diskutera de senaste rönen när det gäller regionala klimatmodeller och hur de kan användas. 
Resultaten från SMHIs forskning kring regionala klimatmodeller och annan klimatinformation ingår som grund i flera av rapporterna från FN:s klimatpanel IPCC. 

Konferensen kommer att livestreamas via den kinesiska tjänsten Douyu

Det går också att följa vad som händer under konferensen via Cordex på Twitter.