Registrera dig och skicka in bidrag till nästa internationella konferens om regionalt klimat

Nu kan du registrera dig och skicka in förslag till presentationer och postrar till den fjärde internationella regionala klimatkonferensen ICRC-CORDEX 2019. Konferensen, som hålls i Peking i Kina den 14-18 oktober 2019 kommer att föra samman forskare och användare av forskningsresultat om regionalt klimat. Då kan du dela med dig av och diskutera de senaste rönen om hur klimatinformation bäst kan användas för klimatanpassning samt effekt- och sårbarhetsstudier.

Den internationella konferensen för regionalt klimat (ICRC)-CORDEX 2019 kommer att föra samman forskare och användare av regional klimatforskning och tillämpning. Genom att delta i denna konferens kan du samverka med andra forskare, användare och andra intressenter, diskutera lokala utmaningar och extrema händelser och inleda arbetet för att din region ska svara upp mot klimatförändringarna med hållbara lösningar och åtgärder – du kan göra skillnad!

Konferensdeltagare får sina namnbrickor
Konferensen ICRC-CORDEX 2016 hölls i Stockholm. Nu har registrering en för nästa konferens öppnat, och du under april kan du skicka in bidrag för presentationer och postrar. Konferensen ICRC-CORDEX 2019 hålls i Peking i Kina, den 14-18 oktober 2019.

Konferensen kommer bland annat presentera vad som redan har uppnåtts sedan CORDEX startade 2009 både gällande klimatmodeller och kapacitetsbyggande utbildning, vad som är den senaste utvecklingen och fokus för framtiden. Det kommer också att erbjudas sessioner där vi tillsammans arbetar med att öka den kunskap som behövs för din region.

Programmet täcker ämnen som framsteg inom modellering och fördelar med nedskalning, inklusive systematiska avvikelser och osäkerheter; vidareutveckling av jordsystemsmodeller; den mänskliga faktorn samt effekter och tillämpningar. Konferensen kommer också att fungera som en plattform för forskare och användare från alla delar av världen och främja nya framsteg inom kapacitetsutveckling, utbildning och kunskapsutbyte samt skapandet av nya och förbättrandet av befintliga samarbeten.

Det globala samarbetsinitiativet CORDEX – Coordinated Regional Climate Downscaling Experiment – ska utveckla och tillhandahålla detaljerad, regional klimatinformation som behövs för sårbarhetsstudier, konsekvensanalys och anpassningsstudier på lokal och regional nivå, det vill säga på en skala där klimatförändringars effekter blir tydliga.

CORDEX arbetar för att möta det ökande behovet av tillförlitlig regional klimatinformation kommunicerad på ett sätt som möjliggör effektiva regionala och lokala beslut om konsekvens- och anpassningsplanering – de beslut som påverkar dig och din familj!

Bidrag (abstracts) för presentationer och posters ska skickas in senast 30 maj 2019. 

ICRC-CORDEX 2019 Skicka in abstract