Klimatmodell som ”ser” stormar: ett steg mot mer användbar information om klimat och klimatextremer

Sverige har de senaste åren upplevt en spännvidd av extrema väderhändelser som troligtvis kommer vara starkare och ske oftare i ett varmare klimat. Med hjälp av den nya generationens klimatmodeller kan vi vara ett steg närmare mer användbar information om klimat och klimatextremer.

De extrema väderhändelser som Sverige upplevt inkluderar bland annat skyfall och översvämningar, värmeböljor som hade betydande påverkan på urbana områden och skogsbränder, och vindextremer. Sådana händelser återges inte på ett bra sätt i de klimatsimulationer som är tillgängliga som har horisontell upplösning på 12 kilometer, utan skulle kräva klimatmodeller som har horisontell upplösning på 1 till 4 kilometer. 

På god väg mot bättre modeller

Under Swedish Climate Symposium kommer Petter Lind, forskare vid Rossby Centre, presentera resultat och erfarenheter från den högupplösta HARMONIE-klimatmodellen (HCLIM), en modell där det är möjligt att även beräkna konvektion. HCLIM förvaltas och utvecklas av Rossby Centre i samarbete med en grupp nationella metrologiska institut och används just nu i flera pågående internationella samarbetsprojekt i flertalet regioner i Europa.

Den första klimatprojektionen över Fenno-Scandinavia (Skandinaviska halvön, Finland, Karelen och Kolahalvön) med 3 kilometer horisontell upplösning har använts i samarbetsprojektet Nordic Convection permitting Climate Projections (NorCP). HCLIM kan mer realistiskt återge konvektion och extrem nederbörd. Till exempel presenterar figuren nedan extrem sommarnederbörd över Sverige i timmeslånga intervaller från observationer och från olika modellsimulationer.

– I kontrast till en typisk nutida regional klimatmodell (RCM) är nederbördens intensitet simulerade av HCLIM för 3 kilometer på ett användbart sätt,  säger Petter Lind, klimatforskare på SMHI

Tre kartor över Sverige som visar nederbördsdata från tre olika modeller. Från vänster en regional modell, HCLIM-modellen och observationer. Intensiteten skiljer sig mellan de olika kartorna men man ser att HCLIM och observationerna är mest lika.
Figuren visar intensiteten av extrem sommarnederbörd varje timme i en regional klimatmodell RCM (till vänster), i HCLIM-AROME (i mitten) och HIPRAD observationer (till höger).

Klimatinformation som intresserar många

Den nya generationen av högupplösta klimatmodeller erbjuder betydande fördelar och nya insikter jämfört med de typiska globala och regionala klimatmodellerna. Till exempel återger de extrem nederbörd bättre och visar ofta en större ökning i ökad nederbörd i framtiden. I och med den höga upplösningen är de lokala klimatprojektionerna bättre också när det gäller urbana värmeböljor, bergsklimat och vind över komplexa kustlinjer. 

Tack vare framgångarna med de utvecklade klimatmodellerna finns det ett stort intresse från användare för sådan klimatinformation. Därmed, säger Petter:

– I Sverige kommer HCLIM att användas för att systematiskt undersöka klimatförändringsinformation i lokal skala, vilket är relevant för många intressenter. Från interdisciplinära forskare till kommuner.

Petters forskning  kommer att presenteras under Swedish Climate Symposium i Norrköping den 16-18 maj 2022.