Islossningsprognos för floden Lena oväntat säker på första försöket

Med till synes stor träffsäkerhet förutsade SMHIs hydrologiska modell för första gången islossningen i floden Lena vid Jakutsk i östra Sibirien. I ett nystartat projekt tillsammans med forskare från Ryssland, Japan och lokala intressenter ska forskare från SMHI utveckla verktyg som bidrar till att förbättra samhällets förmåga att hantera klimatförändringar.

Ett av de ställen på jorden där klimatet förändras som mest är Arktis. I den ryska delrepubliken Sacha (Jakutien) i östra Sibirien är samhället traditionellt byggt på frusen mark längs de stora floderna. Det gör befolkningen sårbar för översvämningar i samband med islossningen på våren. De stora avstånden, ett glest utbyggt vägnät och avsaknad av broar över de stora floderna medför också att försämrade isförhållanden till följd av uppvärmningen kan få stora konsekvenser för transporter och kommunikation.

– Vi har nyligen implementerat en förbättrad prognosversion av vår pan-arktiska hydrologiska modell med hjälp av lokala observationer av vattennivå och olika isfenomen från våra samarbetspartner i Jakutien. Det gör att vi följa och beräkna vattennivåer, istillväxt och islossning på liknande sätt som vi gör för Torne älv med modellen för Sverige, säger David Gustafsson, forskare och projektkoordinator på SMHI.

Islossning 11 maj 2020 i floden Lena vid Jakutsk i östra Sibirien. I Lenas bredare flodfåra rörde sig vatten och is långsamt, medan det var livligare vattenflöde i en sidokanal.
Källa: Lyudmila Lebedeva, Melnikov Permafrost Institute och SMHI

Träffsäker prognos i Jakutsk – med utrymme för förbättringar

Tillsammans med forskare från Melnikov Permafrost Institute i Jakutsk gjorde SMHIs forskare prognosen för islossningen i floden Lena vid Jakutsk, den största staden i Jakutien. Fredagen den 7 maj 2020 visade modellen att islossningen skulle ske på söndagen, med ett troligaste intervall lördag-onsdag.

– På måndagmorgonen nåddes vi av information från vår samarbetspartner på plats att isen på Lena hade lossat strax ovanför Jakutsk, där de har en webbkamera placerad. Det känns fantastiskt att vi lyckades förutse islossningen så bra redan första säsongen. Samtidigt ser vi att vi har ganska stora systematiska fel i islossningsberäkningen i andra delar av området, och vi jobbar nu för att förbättra modellen till nästa års islossning, berättar David Gustafsson.

Den 13 maj uppstod en ispropp i Kangalassy, i en smalare del av floden Lena nedströms Jakutsk. Det orsakade översvämning i staden.

– Isproppar förutsägs för närvarande inte med vår modell, men informationen om islossning och flödessituationen är värdefull information för bedömningen av risken för isproppar, säger David Gustafsson.

Stärker samhällets förmåga

Prognosen för islossningen är gjord inom projektet HYPE-ERAS. Det är ett projekt som ska kombinera kunskap om miljö och samhälle för att stärka förmågan att hantera och anpassa sig till effekterna av klimatförändringen på samhället och naturen – så kallad resiliens – i arktiska och subarktiska områden i Jakutien.

Projektet ska förbättra kunskapen om förändringar av vattenflödet i floden, isbeläggning och permafrost och hur det påverkar samhällsutmaningar som översvämningar, isvägarnas hållbarhet och förlust av jordbruksmark. Genom sitt tvärvetenskapliga perspektiv ska de också studera lokal och regional ekonomi, jordbruk, traditionell livsstil och kulturlandskap. Målet är att öka förmågan att hantera och anpassa sig till klimatförändringarna.