Forskare studerar hur klimatförändringar påverkar natur och samhälle i Sibirien

Ett nytt projekt för att öka motståndskraften mot klimatpåverkan i delrepubliken Sacha (Jakutien), i östra Sibirien, Ryssland, har startat. Projektet, med namnet HYdrology, PErmafrost and Resilience in Eastern Russian Arctic and Subarctic (HYPE-ERAS), kommer att utveckla ny kunskap om förhållandet mellan miljöförändringar och sociala utmaningar relaterade till hydrologi och permafrost, och förbättra prognosmodeller för översvämningar och is på floder.

– Historiskt sett har människorna i Jakutien levt på frusen mark längs floderna, vilket gör dem sårbara för översvämningar när isen lossar om våren. Effekter av klimatförändringar kan ses på mark där upptining av permafrost leder till förlust av jordbruksmark och förändringar i landskapet. Isvägar på floderna är en nyckelkomponent i transportinfrastrukturen, och att isperioden förkortas är ett stort framtida problem, säger David Gustafsson, forskare och projektkoordinator vid SMHIs hydrologiska forskningsenhet.

Presentation av projektet HYPE-ERAS.

Studerar lokal och regional påverkan

Projektet HYPE-ERAS kommer att kombinera kunskap om miljö och samhälle för att stärka förmågan att hantera och anpassa sig till effekterna av klimatförändringen på samhället och naturen – så kallad resiliens – i arktiska och subarktiska områden i Jakutien. Genom att förbättra kunskapen om förändringar i vattenflödet i floden, isbeläggning och permafrost och hur det påverkar motsvarande samhällsutmaningar (översvämningar, isvägarnas hållbarhet, förlust av jordbruksmark), och lokal och regional ekonomi, jordbruk, traditionell livsstil och kulturlandskap.

Ett annat mål är att öka förmågan att hantera och anpassa sig till klimatförändringarna genom att utveckla förbättrade verktyg för prognoser och framtidsscenarier. Ett nytt prognossystem för översvämningar och isförhållanden kommer att utvecklas. Det innehåller fältobservationer i östra Sibirien, nya satellitmätningar och befintliga klimattjänster.

Deltagarna vid kick-offen via video för projektet HYPE-ERAS.
Gruppbild av deltagarna från Japan, Ryssland och Sverige under startmötet för projektet som hölls via video den 20-21 april 2020.

Användarengagemang

Projektet fokuserar på de stora floderna i Jakutien i östra Sibirien, genom samarbete mellan natur- och samhällsvetenskapliga forskare i Sverige, Ryssland och Japan samt intressenter på federal, republik och lokal nivå i Jakutien. Forskarna i projektet är specialiserade på hydrologisk modellering och prognoser, permafrosthydrologi, landskapsförändringar i permafrostområden och dess inverkan på lokal och regional ekonomi, jordbruk, traditionell livsstil och kulturlandskap.

Tvärvetenskapligt angreppssätt

Projektet pågår under tre år, 2020-2022, och innehåller fyra olika huvudelement som upprepas varje år:

 1. Gemensam tvärvetenskaplig analys och projektdesign som involverar forskare och samhällsaktörer.
 2. Forskning för att förbättra natur- och samhällsvetenskapliga kunskaper om system, förändringar och effekter baserade på fältobservationer, fjärranalys och hydrologisk modellering;
 3. Utveckling och utvärdering av hydrologiska prognosverktyg som integrerar resultat från tidigare steg
 4. Spridning av kunskap, utbildning och stöd för användning av prognosverktyg och resultat från projektet.
Illustration av det tvärvetenskapliga angreppssättet i projektet HYPE-ERAS
Den tvärvetenskapliga cykel som kommer att upprepas varje år i projektet kombinerar naturvetenskap och samhällsvetenskap och bygger på intressenternas gemensamma analyser och design.

Projektet HYPE-ERAS startade med en online-kick off den 20 - 21 april 2020. Sjutton deltagare från Sverige, Ryssland och Japan deltog. Projektet leds av David Gustafsson vid SMHIs hydrologiska forskningsenhet.

Projektet finansieras av FORMAS, RFBR och JST som del av Belmont Forums gemensamma forskningsansats Resilience in Rapidly Changing Arctic Systems (Arctic II 2019).

Projektinformation

Deltagande institutioner

 • SMHI i Sverige.
 • Melnikov Permafrost Institute (MPI) and the Institute for Humanities Research and Indigenous Studies of the North (IHRISN) in Jakutien, Ryssland.
 • Nagoya University (NU), Mie University (MU), Kyushu University (KU), Tohoku University (TU), och Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology (JAMSTEC) i Japan.

Intressenter

 • Committee of land regulation, natural resources and ecology, State Assembly of the Republic of Sakha (Jakutien)
 • Lena River Basin Authority
 • Management of Highways of Republic of Sakha (Jakutien)
 • Communities along major rivers of Republic of Sakha (Jakutien)