Forskning om vädrets ytterligheter viktigt för samhällets beredskap

När klimatet förändras och blir varmare ändras risken för många typer av extremt och besvärligt väder. SMHIs forskning ger ny kunskap som samhället kan använda för att förbereda sig för de nya förhållandena. Nya detaljerade klimatmodeller och mer kunskap om väderlägen med stor samhällspåverkan ger värdefulla beslutsunderlag.

– Forskning visar att med mer uppvärmning så är det extremerna som förändras mest, och vi behöver förbereda och anpassa samhället för att minska konsekvenserna, säger Erik Kjellström, professor i klimatologi på SMHIs klimatforskningsenhet Rossby Centre.

Tre män från räddningstjänsten spanar med kikare och talar i telefon.
Forskning utvecklar ständigt ny kunskap om väder, vatten och klimat. Just nu forskar SMHI bland annat om händelser där två eller flera besvärliga väderlägen sammanfaller. Det kan leda till större konsekvenser för samhället. Ny kunskap kan ge till exempel räddningstjänsten bättre förutsättning att förbereda sig för dessa tillfällen. Foto Mostphotos

– Redan idag har sannolikheten för värmeböljor ökat. Klimatmodeller kan visa att några av de senaste årens värmeböljor sannolikt inte hade inträffat eller varit mindre intensiva om det inte varit för den globala uppvärmningen. Forskning visar också att värmeböljor leder till ökad dödlighet i samhället, säger Gustav Strandberg, forskningsledare på SMHIs Rossby Centre.

Nya mönster ger viktig kunskap

Med en ny generation klimatmodeller kan forskarna nu mycket mer detaljerat simulera högintensiv nederbörd, klimat i stads- och fjällmiljöer samt vindar över komplexa kustlinjer. När forskarna delar in områden i mindre geografiska beräkningsrutor framkommer nya detaljer som på ett mer realistiskt sätt återger intensiva och extrema väderhändelser.

– Med de nya mer högupplösta modellerna kan vi se tydligare mönster för till exempel extrem nederbörd, vilket är centralt att ha kunskap om för den som arbetar med stadsplanering och klimatanpassning av städer, säger Erik Kjellström.

Större konsekvenser när händelser sammanfaller

Forskare undersöker också tillfällen där två eller flera besvärliga väderlägen berör samma plats, samtidigt eller strax efter varandra. När händelserna sammanfaller kan de leda till större konsekvenser för samhället.

– Det här är mycket viktigt för att kunna minska påverkan på kritisk samhällsinfrastruktur och för att stärka beredskapen inför sådana här händelser, säger Katharina Klehmet, forskare inom hydrologi på SMHI.

Exempel på händelser som kan sammanfalla är höga flöden i vattendrag, intensiv nederbörd och en storm som ökar havsnivån, eller hög risk för gräsbrand tillsammans med vårflod.

– Mer kunskap ger till exempel räddningstjänsten bättre förutsättningar att i framtiden planera för och hantera flera samtidiga risker och därmed minska konsekvenserna i samhället, säger Wei Yang, forskare inom hydrologi på SMHI.