Rekommendationer för att inkludera klimatförändring i havsplanering

Projektet ClimeMarine har tagit fram ett faktablad med rekommendationer för hur havsplanerare ska ta hänsyn till klimatförändring i sitt planeringsarbete.

Faktabladet riktar sig till dem som arbetar med havsplanering i Sverige. Det är viktigt att förstå att sårbarheten i det marina ekosystemet ökar på grund av den pågående klimatförändringen. Denna information bör havsplanerare inkludera i ett kunskapsbaserat beslutsfattande. Projektet ClimeMarine rekommenderar att:

  • Vara medvetna om att klimatförändringen kommer att påverka olika områden på olika sätt.
  • Planera marina aktiviteter så att de sammanlagda (kumulativa) effekterna även inkluderar klimatförändring.
  • Planera för en anpassningsbar förvaltning, eftersom bästa tillgängliga data hela tiden ändras.

Se den 3 min korta videon som presenterar faktabladet!

Presentation av projektet ClimeMarines faktablad med rekommendationer för vad den som planerar ska ta hänsyn till vad gäller ett förändrat klimat vid marin planering och upprättande av havsplaner. Videon har valbar svensk eller engelsk textning.
Källa: SMHI

Faktabladet har ett kompakt A4-format, så att planerare lätt kan skriva ut och dela det. Det har en illustration från Malva Crona, vinnare av projektets illustrationstävling. Faktabladet finns på svenska och engelska.

ClimeMarine faktablad på svenska (uppdaterad 8 juli 2021) (1,8 MB, pdf)

ClimeMarine fact sheet in English (updated July 8, 2021) (1,8 MB, pdf)

Screenshot of the ClimeMarine fact sheet in English
Screenshots of both sides of the ClimeMarine fact sheet.

Förklarande text har tagits fram för att ge läsaren mer detaljerad kunskap om de kartor som finns i faktabladet och hur beräkningen av osäkerheter gjorts.
Maps information and uncertainties (679 kB, pdf)- version 1 dec 2021

– Genom kreativ kommunikation hoppas ClimeMarine-projektet att målgruppen kommer att uppmärksamma och följa rekommendationerna. Dessa rekommendationer är viktiga resultat från projektet, säger Emilie Breviere från SMHIs oceanografiska forskningsenhet.

Projektet ClimeMarine främjar att svensk ekosystembaserad havsförvaltning tar hänsyn till klimatförändringen, genom nära kontakt och informationsutbyte mellan projektet, intressenter samt beslutsfattare.

ClimeMarine finansieras av det svenska forskningsrådet Formas inom det Nationella forskningsprogrammet om klimat (bidrag nr 2017-01949) mellan 2017-2020.

För mer information om projektet, besök projektets webbsida eller kontakta:

Iréne Wåhlström, SMHI

Jonas Pålsson, HaV