Forskningsområden meteorologi

Inom den meteorologiska forskningen finns sex strategiskt viktiga forskningsområden. Inom dessa områden har vi ökat fokus som driver forskning och utveckling framåt och ökar samhällsnyttan av resultaten.