NEMO-Nordic NS01 kommer att stängas av / Production of NEMO-Nordic NS01 will stop

En ny version av NEMO-Nordic, NSBS01, kommer att ersätta NEMO-Nordic NS01. Båda versionerna kommer att köra parallellt fram till 2021-06-30, då NEMO-Nordic NS01 stängs av. / A new version of NEMO-Nordic, NSBS01, will supersede NEMO-Nordic NS01. The two versions will run in parallel until 2021-06-30 when the production of Nemo-Nordic NS01 will stop.

En ny version av SMHI NEMO-Nordic (NEMO-Nordic NSBS01) har gått i operationell drift sedan 2021-03-09. NEMO-Nordic NSBS01 kommer att ersätta NEMO-Nordic NS01, men båda versionerna kommer att köra parallellt fram till 2021-06-30, då NEMO-Nordic NS01 stängs av.

Du som idag hämtar filer under opendata-download-grid-archive.smhi.se/feed/7 (NS01) bör redan nu byta till opendata-download-grid-archive.smhi.se/feed/8 (NSBS01). 

A new version of SMHI NEMO-Nordic (NEMO-Nordic NSBS01) has gone into a fully operational state 2021-03-09. NEMO-Nordic NSBS01 will supersede NEMO-Nordic NS01, but the two versions will run in parallel until 2021-06-30, when the production of NEMO-Nordic NS01 will stop.

If you download data from opendata-download-grid-archive.smhi.se/feed/7 (NS01) today, we recommend you to switch to opendata-download-grid-archive.smhi.se/feed/8 (NSBS01).