Nyheter SHARKweb

Här annonseras pågående uppdateringar och förändringar i SHARKweb.

Karttjänsten uppdaterad

Vi har haft problem med kartfunktionerna i SHARKweb. Dessa problem har nu lösts genom en uppdatering av karttjänsten. Samtliga lager ska nu fungera.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Uppdaterad datapolicy

Vi har uppdaterat vår datapolicy. För data från nationell miljöövervakning följer licensvillkoren nu Creative commons CC0.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Pågående utvecklingsarbete

Datavärdskapet utför flera förbättringsarbeten under 2019. Vi kommer framförallt fokusera på att förbättra kommunikationen mellan leverantörer, utförare, beställare och datavärden genom bl.a. ett nytt ärendehanteringssystem. Inom kort kommer vi att skicka ut en enkät för att undersöka …

Publicerad: Senast uppdaterad:

DEMO för utsökning av data på SHARKweb

Under hösten 2017 höll datavärdskapet för oceanografi och marinbiologi i tre stycken workshops och användarråd för kustlänen.
Vid dessa workshops gick vi igenom hur man kan använda de olika filtrerna och utsökningsfunktionerna i SHARKweb på bästa sätt.
Nedan finns en länk för alla som vill …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Uppdaterad arthantering inom SHARKweb

Datavärdskapet har uppdaterat alla arter som hanteras i databasen SHARKweb till gällande namn enligt Dyntaxa. Detta gäller samtliga marinbiologiska data som växtplankton (phytoplankton), djurplankton (zooplankton), bottenfauna (zoobenthos), vegetationsklädda bottnar (epibenthos), picoplankton …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Nya kortkoder

Vi på datavärdskapet har gjort en städning bland våra kortkoder, flera kortkoder på SHARKweb och i våra inrapporteringsmallar har därför uppdaterats. Nedan följer en lista på de ändringar som har gjorts. Gammal kortkod ->ny kortkod.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Nya fält för Fys/Kem-data

Datavärdskapet för oceanografi och marinbiologi har infört nya fält med tillhörande kvalitetsflagga:

Publicerad: Senast uppdaterad:

Ny importmall och format för Dropvideo data

Nu finns det en färdig mall att använda för dataleveranser från dropvideo undersökningar. http://www.smhi.se/polopoly_fs/1.116493!/Formatmall_Dropvideo.xlsx

Publicerad: Senast uppdaterad:

BQIm per prov i SHARKweb

Nu finns BQIm per prov beräknat enligt bedömningsgrunderna i SHARKweb. Beräkningarna ligger ute som en test och synpunkter tas gärna emot på shark@smhi.se

Publicerad: Senast uppdaterad:

Problem vid nedladdning av Fys/Kem-data

Ett tidigare problem på sharkweb rörande nedladdning av Fys/Kem-data är löst. Användare kan dock behöva tömma cash-minnet hos sin webbläsare för att kunna ladda ner data.

Publicerad: Senast uppdaterad: