Nyheter SHARKweb

Här annonseras pågående uppdateringar och förändringar i SHARKweb.

Säldata publicerade

Vi har fått förfrågningar om när senaste leveransen av säldata finns tillgängliga på SHARKweb. Nu kan vi meddela att data för Knubbsäl (2017), Gråsäl (2018) och Vikare (2018) nu ligger ute.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Enkät för nya SHARKweb

Nu har du som användare av SHARKweb möjligheten att tycka till om tjänsten och vilka behov du har för att hjälpa oss att utveckla nästa generations SHARKweb. Svara på enkäten

Publicerad: Senast uppdaterad:

Karttjänsten uppdaterad

Vi har haft problem med kartfunktionerna i SHARKweb. Dessa problem har nu lösts genom en uppdatering av karttjänsten. Samtliga lager ska nu fungera.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Uppdaterad datapolicy

Vi har uppdaterat vår datapolicy. För data från nationell miljöövervakning följer licensvillkoren nu Creative commons CC0.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Pågående utvecklingsarbete

Datavärdskapet utför flera förbättringsarbeten under 2019. Vi kommer framförallt fokusera på att förbättra kommunikationen mellan leverantörer, utförare, beställare och datavärden genom bl.a. ett nytt ärendehanteringssystem. Inom kort kommer vi att skicka ut en enkät för att undersöka …

Publicerad: Senast uppdaterad:

DEMO för utsökning av data på SHARKweb

Under hösten 2017 höll datavärdskapet för oceanografi och marinbiologi i tre stycken workshops och användarråd för kustlänen.
Vid dessa workshops gick vi igenom hur man kan använda de olika filtrerna och utsökningsfunktionerna i SHARKweb på bästa sätt.
Nedan finns en länk för alla som vill …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Uppdaterad arthantering inom SHARKweb

Datavärdskapet har uppdaterat alla arter som hanteras i databasen SHARKweb till gällande namn enligt Dyntaxa. Detta gäller samtliga marinbiologiska data som växtplankton (phytoplankton), djurplankton (zooplankton), bottenfauna (zoobenthos), vegetationsklädda bottnar (epibenthos), picoplankton …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Nya kortkoder

Vi på datavärdskapet har gjort en städning bland våra kortkoder, flera kortkoder på SHARKweb och i våra inrapporteringsmallar har därför uppdaterats. Nedan följer en lista på de ändringar som har gjorts. Gammal kortkod ->ny kortkod.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Nya fält för Fys/Kem-data

Datavärdskapet för oceanografi och marinbiologi har infört nya fält med tillhörande kvalitetsflagga:

Publicerad: Senast uppdaterad:

Ny importmall och format för Dropvideo data

Nu finns det en färdig mall att använda för dataleveranser från dropvideo undersökningar. http://www.smhi.se/polopoly_fs/1.116493!/Formatmall_Dropvideo.xlsx

Publicerad: Senast uppdaterad: