Statuslistan uppdaterad

Nu har vi uppdaterat vår statuslista för dataleveranser till datavärdskapet. Notera att vi under 2019 kommer tillgängliggöra rapporter och statuslistor för inkomna ärenden genom vårt nya ärendehanteringssystem ESTER. Har din dataleverans fått ett ärende genom ESTER kommer du kunna hitta information i de nya rapporterna som kommer under 2019. För tillfället finner man ESTER ärenden även i den vanliga statuslistan.