Lansering av nytt ärendehanteringssystem

Datavärdskapet för Oceanografi och Marinbiologi lanserar nu ett nytt system för våra ärenden. Vi kommer utnyttja ett befintligt system (CA Service Desk) från SMHI som kallas för ESTER. Förfrågningar och dataleveranser som kommer till datavärden kommer att kunna tas emot via systemet där klienten får ett ESTER ärende tilldelat. Klienten och datavärden använder sig sedan av systemet för all vidare kommunikation och uppföljning av ärendet.