Rapportera data från modellberäkning och objektiv skattning av luftkvalitet för år 2021 i nytt webbgränssnitt

Enligt 36-38 §§ Naturvårdsverkets föreskrifter om kontroll av luftkvalitet (NFS 2019:9) ska resultat från föregående års kontroll av miljökvalitetsnormerna rapporteras till Naturvårdsverkets datavärd.

Senast den 15 juni 2022 ska resultat från modellberäkning och objektiva skattning/inledande kartläggning för luftkvalitetssituationen 2021 rapporteras i PDF-format till Naturvårdsverkets datavärd.

Naturvårdsverkets instruktioner beskriver hur rapporteringen går till. Mer information finns på hemsidan Leverans av data.

Ett antal kommuner och samverkansområden rapporterade underlag om genomförda objektiva skattningar och inledande kartläggningar för 2016 till 2020. De redovisningar som rapporterades har publicerats i datavärdens portal, där det går att söka och ladda ner redovisningar. Rapporterade modellberäkningar finns också tillgängliga i portalen

Stöd vid rapportering

Vid frågor om rapportering vänligen kontakta Naturvårdsverket via e-post till rapporteringluftkvalitet@naturvardsverket.se.