Nu är det dags att rapportera data från modellberäkning och objektiv skattning av luftkvalitet för år 2019

Enligt 36-38 §§ Naturvårdsverkets föreskrifter om kontroll av luftkvalitet (NFS 2016:9) ska resultat från föregående års kontroll av miljökvalitetsnormerna rapporteras till Naturvårdsverkets datavärd.

Senast den 15 juni 2020 ska resultat från genomförda modellberäkningar och objektiva skattningar för luftkvalitetssituationen 2019 rapporteras till Naturvårdsverkets datavärd.

Naturvårdsverkets instruktioner beskriver hur rapporteringen går till. Mer information finns på hemsidan Leverans av data.

Ett antal kommuner och samverkansområden rapporterade underlag om genomförda objektiva skattningar och inledande kartläggningar för 2016, 2017 och 2018. De redovisningar som rapporterades i pdf-format har publicerats i datavärdens portal, där det går att söka och ladda ner redovisningar. Rappoorterade modellberäkningar finns också tillgängliga i portalen

Stöd vid rapportering

Vid frågor om rapportering vänligen kontakta Naturvårdsverket via e-post till rapporteringluftkvalitet@naturvardsverket.se.