Villkor för användning

Villkor för data

Med våra öppna data följer licensvillkoren Creative commons Erkännande 4.0 SE.

Licensvillkoren innebär att du har tillstånd att kopiera och distribuera våra öppna data samt skapa bearbetningar. Detta är tillåtet även för kommersiella ändamål. Du ska ange SMHI som källa och även ange om du har ändrat i licensmaterialet.

Villkor för konsekvensbaserade vädervarningar och meddelanden

För konsekvensbaserade vädervarningar och meddelanden gäller särskilda licensvillkor.

Informationen för konsekvensbaserade vädervarningar och meddelanden som är åtkomlig via vår tjänst är offentlig och kan fritt utnyttjas av alla. Användningen är även tillåten för kommersiella ändamål. Informationen får inte ändras och källan till informationen skall alltid anges.  Innan användandet bör speciell uppmärksamhet ägnas åt angivna tidsangivelser på data och produkter.

Tillgång och användandet av innehållet från denna tjänst innebär att du som använder den har accepterat villkoren för konsekvensbaserade vädervarningar och meddelanden. Du är ansvarig för att hålla dig regelmässigt uppdaterad om utlagd information.

Villkor för konsekvensbaserade vädervarningar trädde i kraft 26 oktober 2021.

Riktlinjer för användning av tjänster

Du ska endast använda dokumenterade API:er. Det är till exempel inte tillåtet att nyttja tjänster för nedladdning av öppna data som inte finns i öppna data:s tjänstekatalog.

Lasta inte ner SMHI:s tjänster i onödan. Undvik t.ex. massnedladdning där man hämtar prognosdata för ett stort antal orter vid ett och samma tillfälle. Undvik även att hämta samma data fler gånger.

Lämna om möjligt inte ut inaktuella data. SMHI databaser uppdateras regelbundet och det är önskvärt att senaste uppdateringen används. Utnyttja möjligheten till tidsbegränsad cachning av data enligt våra metadata och eventuella klient-cache-direktiv.

Du förstår att du delar SMHI:s bandbredd med många andra användare och du därmed kan uppleva variationer i svarstider och kapacitet.

SMHI förbehåller sig rätten att ha servicefönster för underhåll av våra tjänster.

SMHI förbehåller sig rätten att blockera enskilda IP-adresser alternativt helt stänga av tjänster vid uppenbart missbruk.