Grundvatten

Hur är grundvattensituationen i mitt område nu och framöver? I produkten visualiseras modellerad daglig fyllnadsgrad för små och stora grundvattenmagasin. Tidsserier visas för 6 månader bakåt och 10 dygn framåt och historiska data finns att ladda ner.

Beräkningarna har gjorts med SMHIs hydrologiska modell S-HYPE för de avrinningsområden som finns definierade i Svenskt vattenarkiv (SVAR) för två olika jordarter, morän och isälvsmaterial. Produkten kan användas för att få en översikt över grundvattensituationen i olika delar av Sverige. Den har skapats i samarbete med SGU och data har validerats mot SGUs uppmätta grundvattennivåer.

En fyllnadsgrad på 0 % motsvarar den historiskt lägsta grundvattennivån samma dag på året, medan en fyllnadsgrad på 100 % motsvarar historiskt högsta grundvattennivån samma dag på året.

Vilken noggrannhet kan jag förvänta mig?

Den modellerade fyllnadsgraden har validerats mot SGUs uppmätta grundvattennivåer, men är endast en förenkling av verkligheten. 

Så här används produkten

  1. Zooma in till önskat område med hjälp av zoom-knapparna nere till vänster eller genom att scrolla med musen.
  2. Punkterna i kartan visar grundvattenrör, där visas både observationer och modellberäkningar på grundvattennivåerna.
  3. Välj uppe till vänster om stora eller små grundvattenmagasin ska visas.
  4. Markera därefter önskat område genom att klicka på kartan. Till höger syns då fyllnadsgrad av valt område i ett diagram. Svart linje modellerad och röd linje beräknad nivå (röd linje visas endast om område med punkt valts).
    Den röda vertikala linjen markerar aktuellt datum.
    Bakgrundsfärgen på diagrammet visar statistiken på nivåerna.
  5. Välj "ladda ner tidsserie" (i rutan som öppnas i kartan) för att ladda ner områdets modellerade fyllnadsgrad.