WMO presenterar fastslagna maximitemperaturer för Antarktis

Världsmeteorologiorganisationen WMO (World Meteorological Organization) presenterade under onsdagen de rekordvärden som anses godkända för området kring Antarktis.

Enligt WMO är den högsta temperatur som uppmätts för den ”Antarktiska regionen” (definieras som alla landområden söder om 60°S) från den 30 januari 1982 då Signy forskningsstation noterade 19,8°.

Högsta för den ”Antarktiska kontinenten”, vilken definieras som huvudsakliga kontinentalmassan med närliggande öar, är 17,5° uppmätt den 24 mars 2015 vid den argentinska forskningsstationen Base Esperanza på Antarktiska halvön.

För den Antarktiska platån (2500 m höjd över havet eller högre) är den högsta temperatur som observerats -7,0° uppmätt den 28 december 1980 vid den automatiska väderstationen D-80 vid Adéliekusten.

Antarktis rekordtemperaturer
Illustration WMO

WMO skriver vidare att Antarktiska halvön (nordvästra tippen närmast Sydamerika) tillhör de regioner där temperaturen ökat snabbast i världen. Under de senaste 50 åren har temperaturen där ökat med närmare 3°C. Omkring 87% av glaciärerna längs västkusten på Antarktiska halvön har dragit sig tillbaka de senaste 50 åren. Under de senaste 12 åren har glaciärerna retirerat särskilt kraftigt.