Vintern på väg i Lapplandsfjällen och hösten väntas avancera söderut

Klimatologiskt sett är den första tredjedelen av oktober den tid på året då den meteorologiska vintern skall börja göra sitt intåg i Lapplandsfjällen för att därefter avancera söderut över landet. I Kiruna får man normalt sett (avser 1961-1990) vinter den 10 oktober. De kommande fem dygnen väntas dygnsmedeltemperaturen i allmänhet hålla sig under det normala i praktiskt taget hela landet. Detta innebär att vi med stor sannolikhet kommer att få se vintern börja etablera sig på högre höjder i Lapplandsfjällen.

Högfjällsstationen Tarfala på 1150 m höjd i Kebnekaisefjällen har en god chans att bli först ut då dygnsmedeltemperaturen varit 0,0° eller lägre där de senaste tre dygnen. Även torsdagen ser ut att bjuda på vintertemperaturer där varför fredagen blir det avgörande dygnet. För att meteorologisk vinter skall anses råda krävs att dygnsmedeltemperaturen är 0,0° eller lägre under fem dygn i följd. Ifall detta villkor är uppfyllt räknas vinterns ankomst som det första av de fem dygnen. Ifall även torsdagen och fredagen bjuder på en dygnsmedeltemperatur på minst 0,0° eller därunder anlände den meteorologiska vintern till Tarfala den 2 oktober. 

Bilden visar automatstationen i Tarfala
Bilden visar automatstationen i Tarfala på 1150 m höjd i Kebnekaisefjällen. Foto SMHI Förstora Bild

Utifrån den senaste prognosen väntas minusgrader mer allmänt i Lapplandsfjällen från söndag och framåt vilket bäddar för att fler stationer i norr även på lägre höjder kan hälsa vintern välkommen.

Hösten på väg i Götaland och södra Svealand

Normalt sett skall det råda meteorologisk höst i hela Götaland utom längs kustområdena och stora delar av Skåne den 1 oktober. I år är emellertid hösten försenad och den 3 oktober rådde meteorologisk sommar i nästan hela Götaland och södra Svealand samt längs södra Norrlandskusten ända upp till Järnäsklubb i Ångermanland. Även i söder väntas temperaturer i allmänhet under de normala de närmaste fem dygnen och den meteorologiska sommaren lär med all sannolikhet få ge vika för hösten i nästan hela Götaland under närmaste veckan. 

Den meteorologiska vinterns och den meteorologiska höstens framfart följs bäst på årstidskartan.

Varför syns inte vintertemperaturerna på årstidskartan?

Den uppmärksamme läsaren kan så här långt ha reagerat på att vintertemperaturen i området kring Tarfala inte syns på årstidskartan. Det beror på att årstidskartan genereras automatiskt och därför inte uppvisar en hundraprocentig överensstämmelse med observationerna. Enligt den automatiska analysen skall temperaturen vid Tarfala ha varit aningen över nollan. De verkliga dygnsvärdena för Tarfala de senaste tre dygnen är -0,1°, -0,6° samt -0,3°.