Vintern kopplar greppet i norr och snödjupskartan igång

I måndags den 23 oktober drog SMHI igång snödjupskartan för säsongen 2017/2018. Då hade ett tunt snötäcke börjat etablera sig i de norra fjällen under lördagen den 21 oktober. Under tisdag kväll drog ett nederbördsområde in från väster. Från norra Dalarna och västra Norrland faller nederbörden huvudsakligen som snö och väntas så göra under resten av onsdagen. I östra Norrland är nederbörden däremot av blandad karaktär. På onsdag morgon den 25 uppmättes ett snödjup på 23 cm i det snörika Gördalen i nordvästra Dalarna. På andra plats kommer Häggberget i Härjedalen med 13 cm. Utifrån den senaste prognosen kommer temperaturerna i norra Dalarna och Härjedalen att hålla sig nära eller under nollan de kommande dygnen varför snön förväntas ligga kvar där.

Nyhet för i år på snödjupskartan

För att passa olika webbläsare och plattformar har vi ändrat visningen av snödjupskartorna. Man kan välja att spela upp hela säsongen alternativt klicka sig framåt dag för dag. En knapptryckning för att flytta sig mellan olika säsonger.

Vintern har kopplat greppet i norra Norrland!

Den 20-24 oktober bjöd på vintertemperaturer på många håll i norra Norrland. Därmed uppfylldes SMHIs definition av meteorologisk vinter. Då vinterns ankomstdatum räknas som det första av fem dygn med dygnsmedeltemperatur på minst 0,0° eller lägre anlände den meteorologiska vintern i norr i allmänhet den 20 oktober. Detta är i stort sett enligt den normala tidtabellen. Även ett mindre område i södra Norrland samt Dalafjällen har nu fått meteorologisk vinter. 

Sommaren håller stånd längst i söder

Längs syd- och västkustens yttre delar samt på delar av Öland håller den meteorologiska sommaren ännu stånd. I dagsläget har ett tjog stationer, däribland Lund, Malmö och Helsingborg, fortfarande inte fått meteorologisk höst. Normalt sett skall den meteorologiska sommaren lämna Sverige omkring den 15 oktober. Att döma av den senaste prognosen lär vi fortsätta ha tre årstider i landet åtminstone några dagar till.