Vintern anlände till Sverige på höstdagjämningen

De senaste dagarnas kalla väder har medfört att den meteorologiska vintern nu officiellt sett anlänt till Sverige. Två lappländska högfjällsstationer, Tarfala och Stekenjokk som båda är belägna på över 1000 m höjd över havet, har nu haft en dygnsmedeltemperatur på minst 0,0° eller lägre under fem på varandra följande dygn. Därmed är villkoret för meteorologisk vinter uppfyllt. Vinterns ankomstdatum räknas som det första av de fem dygnen då dygnsmedeltemperaturen varit minst 0,0°. För Tarfalas och Stekenjokks del innebär det att ankomstdatumet blev den 23 september, samma dag som höstdagjämningen inföll.

Normalt sett (avser 1961-1990) skall den meteorologiska vintern anlända före den 10 oktober i en stor del av Lapplandsfjällen. För Tarfalas (1150 möh) del räcker det med att gå tillbaka till 2014 för att finna ett tidigare ankomstdatum. Där har det även inträffat att vintern anlänt redan i slutet av augusti. Det skedde 2010 och 2007. Stationen upprättades 1996. Även 1997, 2002 och 2004 var vinterns ankomst tidigare än i år.

I Stekenjokk (1036 möh) som också upprättades 1996 har vintern bara anlänt tidigare vid ett tillfälle, nämligen 2002. Det året anlände vintern till Stekenjokk den 20 september.   

Vinterns ankomst syns även på årstidskartan även om det kan krävas en viss förstoring av skärmytan. Med vinterns ankomst har vi nu tre årstider i Sverige. Hur vinterns, höstens och sommarens utbredning fortlöper framöver följs bäst på årstidskartan.

Trevlig helg!

//Misha