Värsta torkan någonsin i Sverige?

De senaste dagarna har vi hört att Sverige aldrig tidigare upplevt en torka som den här. En sådan beskrivning är alltid en tolkningsfråga, men åtminstone i Sydsverige så ligger det en hel del i påståendet.

Det är inte bara det torra och mycket varma vädret nu i juli som skapat problemen, utan de grundlades nog redan under den exceptionellt varma och torra eller mycket torra majmånaden i år.

Jag har därför tittat på nederbördsmängderna mellan den 1 maj och 15 juli. Det är ingen standardmässig klimatologisk tidsperiod, som vanligtvis omfattar kalendermånader eller årstider. Det kan snarast betraktas som lite grann av "cherry picking" att man väljer ut en tidsperiod som passar in på torrperioden just det här året.

Det är en metod som jag egentligen inte tycker om. Men om inte jag gör det så kommer snart någon annan att göra det, och då är det lika bra att göra det själv.

Rekordtorrt i södra Götaland

Ett stickprov visar att en del stationer i främst södra Götaland hittills aldrig fått så lite nederbörd för perioden 1 maj-15 juli som i år 2018. Det gäller även för stationer med mätningar sedan 1800-talet.

I södra Götaland var det mycket torrt även 1992 och jag har som jämförelse lagt in nederbörden för 1 maj-15 juli 1992.

Station 2018 1992 Startår
Stationer med rekordlåg nederbörd 1 maj-15 juli 2018
Falsterbo 16,5 mm 33,4 mm 1880
Lund 20,7 mm 56,1 mm 1859
Kristianstad 29,6 mm 37,7 mm 1878
Karlshamn 18,8 mm 29,8 mm 1859
Visby 7,5 mm 40,5 mm 1859

Kommentar: Jag har satt startår 1859 för Lund men nederbördsdata finns sedan mitten av 1700-talet. Att döma av månadsvärden är de enda kandidaterna till årets torka 1822 och 1783. Men jag kommer inte åt dagliga värden för dessa år och lämnar det därför åt sidan.

Svår torka även andra år

Listan över stationer med svår torka kan göras längre.

Exempelvis är det för Halmstad bara 1917 som det fallit mindre nederbörd än i år för perioden 1 maj-15 juli. 1917 fick man 38,2 mm mot 40,3 mm i år.

I exempelvis Stockholm får man gå till 1971 då det föll 43,3 mm den 1 maj-15 juli mot 44,8 mm i år. Men 1971 kom det sedan en rejäl rotblöta den 16 juli, så det är bäst att leta fram ytterligare ett exempel. Då får vi gå tillbaka till 1940 då Stockholm fick endast 41,8 mm mellan 1 maj och 15 juli.

I norra Sverige var det på många håll torrare 1976 än vad det varit i år.

Sverker Hellström