Varningar för underkylt regn när mildluften pressar på

Efter några dagar som dominerats av en högtrycksrygg och minusgrader på många håll i landet är vi nu inne i en ordentlig väderomläggning. Lågtrycken radar åter upp sig på Atlanten och flera portioner med mild luft är på väg åt nordost över Sverige. När mildluften nu avancerar upp över landet kan det på flera håll i framför allt Norrland falla underkylt regn, det vill säga nederbörd som faller i smält form trots att vattendropparnas temperatur är under 0 grader. Det är ett väderfenomen med potential för ganska besvärliga förhållanden och i skrivande stund finns klass 1 varningar utfärdade för stora delar av Norrland samt norra Svealand.    

Mildluften kommer först in i höjden

Underkylt regn bildas då nederbörd, som på våra breddgrader nästan alltid börjar i form av snö, faller genom ett luftlager med plusgrader där snöflingorna smälter till regndroppar som sedan åter når ett kallare skikt med minusgrader närmare marken. Den typen av skiktning i atmosfären bildas oftast i samband med varmfronter.

Eftersom fronter lutarmed höjden kommer den varmare luften att ta sig in på högre höjd i atmosfären innan den kommer in i lägre luftlager. Då varm luft är lättare än kall luft bildas ett stabilt skikt då den varmare luften glider upp ovanpå den kallare luften. Det gör det svårare för luften att blandas vertikalt. Efter en period med kallt väder kan tung, kall luft ofta dröja kvar närmast marken medan den mildare luften avancerar in på högre höjd utan att slå igenom i lägre luftlager. Det gäller speciellt om vinden är relativt svag och inte förmår bidra till att blanda luften genom mekanisk turbulens. 

Vertikalt tvärsnitt genom atmosfären

I prognosen finns ett tydligt exempel på en sådan utveckling. Den högra bilden i figuren nedan visar temperaturen i ett vertikal tvärsnitt från Norska havet till mellersta Finland (se vänstra bilden i figuren) genom de nedersta 5000 metrarna av atmosfären i en prognos för sent i natt. I figuren kan man se hur en kil med plusgrader avancerat in över fjällen till Sverige med väst- och sydvästvindar på 1000-2000 meters höjd. I lägre skikt finns dock, öster om fjällen, fortfarande betydligt kallare luft med flera minusgrader och lite svagare sydlig vind. Det är ett typexempel på hur skiktningen i atmosfären i samband med underkylt regn.

Den högra bilden visar hur temperaturen varierar med höjden från marken till ca 5000 m i en prognos för sent i natt. I bilden ser man en tunga med varm luft som sträcker sig in över betydligt kallare luft lägre ner i atmosfären. I den vänstra bilden ser man hur tvärsnittet är draget från Norska havet till mellersta Finland.
Den högra bilden visar hur temperaturen varierar med höjden från marken till ca 5000 m i en prognos för sent i natt 18/12. I bilden syns en tunga med varm luft som sträcker sig in över betydligt kallare luft lägre ner i atmosfären. Den vänstra bilden visar hur tvärsnittet är draget och den visar även prognosen för marktrycket och 1-timmarsnederbörden vid gällandetiden för tvärsnittet (i natt 04 UTC). Förstora Bild