Värmerekord med en knapp hundradels grad tillgodo

I fredags den 6 november nådde Gladhammar i östra Småland tangerat svenskt värmerekord för november med 18,4 grader. Det har knappast undgått någon väderintresserad. Från SMHIs egna automatstationer får vi numera in data varje minut. Jag har utnyttjat dessa för att titta på temperaturförloppet mer i detalj.

Väderläget klockan 13 den 6 november 2020.
Väderläget klockan 13 den 6 november 2020. Illustration SMHI Förstora Bild

Temperaturen i Gladhammar pendlade snyggt kring 18° i drygt två timmars tid. Temperaturen varierade högst en tiondels grad från den ena minuten till den andra.

Men det var bara under en enda minut klockan 12.40, som temperaturen nådde 18,4°. Om vi tittar på dataloggerns rådata så var det nominella mätvärdet 18,3584°, det vill säga blott 0,0084° över avrundningsgränsen.

Det är sedan länge internationell standard att rapportera och presentera lufttemperaturen med en noggrannhet av en tiondels grad. Det representerar den noggrannhet man i bästa fall kan uppnå vid mätning av lufttemperatur i fält.

Det som kan leda till lite huvudbry är om man jämför olika mätvärden med varandra som i rekordsammanhang. Om till exempel det ena mätvärdet är 18,4° och det andra 18,3°, så kan det i praktiken skilja lite mer än en tiondels grad eller också kan skillnaden vara nästintill mikroskopisk. Det beror på hur den interna avrundningen har utförts.

Jämförelse med november 1968

När det  gäller det tangerade värdet på 18,4° i Ugerup den 2 november 1968 så kan vi inte alls på samma sätt gå in i detaljer över temperaturförloppet. Stationen var inte SMHIs egen utan drevs av det som då kallades Statens försöksgård i Ugerup. Stationen hade delvis annorlunda instrumentering och observationsrutiner.

Stationen användes dock officiellt vid SMHIs klimatövervakning och värdet är sedan länge godkänt.

När det gäller månadsskiftet oktober/november 1968 så var det egentligen inte värmen som var det utmärkande för perioden, utan snarare en extrem kalluft som samtidigt låg över framför allt norra Skandinavien. Jag tänker återkomma till detta i ett senare blogginlägg.

Sverker Hellström