Värmen i Målilla 1947 och 2022

Målilla i östra Småland har svarat för de två högsta temperaturnoteringarna i Sverige de senaste 75 åren. Den ena var den 29 juni 1947 och den andra nu den 21 juli 2022. Låt oss titta på skillnader och likheter mellan fallen.

Mätningar i Målilla hade inletts 1946 men maximitermometer installerades först i oktober 1947. Innan dess fanns i normalfallet endast observationer klockan 07, 13 och 19 att tillgå. Men den intresserade observatören gjorde extra avläsningar den 29 juni 1947 eftersom det var så varmt. Vid en sådan avlästes 38,0° klockan 14.

Informationsläget idag är helt annorlunda när vi från SMHIs egna automatstationer kan få temperaturen varje minut. Min kollega Lennart Wern har tagit fram ett intressant diagram där han lagt in avläsningarna från 1947 i en kurva med minutvärdena av temperatur den 21 juli 2022.

Bilden visar ett diagram med en jämförelse av temperaturavläsningarna i Målilla den 29 juni 1947 och den 21 juli 2022.
Jämförelse av temperaturavläsningarna i Målilla den 29 juni 1947 och den 21 juli 2022. Illustration SMHI Förstora Bild

Vi ser att det var i stort sett samma dagliga gång i temperaturen den 29 juni 1947. Men den 21 juli i år planade temperaturen ut vid 13-tiden svensk normaltid (12 UTC) medan den stack iväg ytterligare två grader till klockan 14 den 29 juni 1947.

I kurvan över minutvärden kan vi se andra intressanta saker. Mitt på dagen får vi genom turbulensen snabba fluktuationer i minutvärdena på omkring en grad. Det är helt naturligt men kan naturligtvis ha betydelse om man endast gör stickprov av temperaturen.

Väderläget den 29 juni 1947 var det klassiska för höga sommartemperaturer i södra Sverige med ett högtryck med centrum över Östersjön. Liknande den vädersituation vi hade nu den 21 juli.

Den 29 juni står solen vid middagstid omkring tre grader högre på himlen än vad den gör den 21 juli. Men på Målillas breddgrad gör det bara en skillnad på 3-4% av den maximala solinstrålningen och bör inte ha haft någon avgörande inverkan.

Den nuvarande automatstationen ligger på ett öppet fält medan de äldre manuella mätningarna har gjorts i trädgårdar nära observatörernas bostäder eller arbetsplatser. Något riktigt bra foto av stationens placering 1947 har dock varit svårt att hitta.

Bilden visar ett foto av stationen i Målilla vid en inspektion år 1954.
Stationen i Målilla vid en inspektion år 1954. Foto SMHI Förstora Bild
Automatstationen i Målilla
Automatstationen i Målilla. En av våra varmaste stationer sommartid. Foto SMHI Förstora Bild

Rent allmänt brukar en placering helt öppet och välventilerat ge något lägre maximitemperaturer än en mer kringgärdad placering. Hur mycket detta påverkar från den ena gången till det andra är dock svårt att bedöma och inget vi korrigerar för.

Jag skev om värmerekordet i Målilla tidigare i somras och då hade jag ingen aning om att det faktiskt skulle komma att hotas några veckor senare.

Det svenska värmerekordet fyller 75 år

Sverker Hellström