Variationer i datum för solstånden

Det är allom bekant att vi varje år har sommarsolstånd och vintersolstånd. Nästan lika känt är det att sommarsolståndet i Sverige inträffar den 21 juni och vintersolståndet den 21-22 december. Men de är inte hela sanningen.

Sommarsolståndet varierar mellan den 20 och den 22 juni medan vintersolståndet sträcker sig från den 20 till den 23 december. I år infaller sommarsolståndet den 21 juni klockan 11.13. Det bör dock nämnas att det finns något varierande metoder för att beräkna tidpunkten för solstånden. Exempelvis kan man i olika källor hitta antingen 11.13 eller 11.14 för sommarsolståndet. När det gäller vintersolståndet infaller det i år den 21 december.

Att sommarsolståndet inträffar den 20 juni upplevde vi så sent som år 2020. Under resten av detta århundrade kommer sommarsolståndet alltid att ske den 20 juni under skottår. Från och med år 2049 inträffar sommarsolståndet den 20 juni även under det andra året i skottårscykeln, och från år 2078 även det tredje året i skottårscykeln.  

Skottårslöst 2100 påverkar

Från år 2100 blir det intressant ty både år 2103 och 2107 kommer sommarsolståndet att infalla strax efter midnatt den 22 juni. Detta hänger samman med att år 2100, till skillnad från år 2096 och 2104, inte är ett skottår. Detta beror på att endast århundraden som är delbara med 400 är skottår. Således var år 2000 ett skottår medan år 2100, 2200 och 2300 inte är skottår. 

Först år 2400 inleds ett nytt sekel med ett skottår. Utan denna korrektion vid sekelskiftena skulle solstånden i så fall infalla tidigare och tidigare på året. Detta var också vad som skedde när man använde den gamla julianska kalendern. Där fanns inte sekelskifteskorrektionen med utan alla år som var delbara med 4 var skottår(*).

Anno 1752 inföll solstånden den 10 juni respektive den 10 december. När sedan den gregorianska kalendern infördes i Sverige påföljande år var motsvarande datum den 21 juni och den 21 december.

En brasklapp när det gäller sommarsolståndet är ifall sommartiden via politiskt beslut avskaffats före år 2103 kommer det att dröja ytterligare 100 år innan sommarsolståndet infaller den 22 juni i Sverige. 

Även vintersolståndet påverkas av de skottårslösa åren

För vintersolståndet gäller att vi kommer fortsätta alternera mellan den 21 och den 22 december fram till år 2047 som är det sista året det här seklet med vintersolstånd den 22 december. Därefter är det alltid den 21 december som gäller fram till 2084 då vintersolståndet kommer att infalla redan den 20 december under skottår.

Detta är dock avhängigt politiska beslut. Om vi får ständig svensk sommartidtid är det i stället åren 2051 och 2088 som gäller. Helt säkert är att vintersolståndet kommer att infalla den 20 december år 2088, 2092 och 2096. Därefter kommer sekelskifteskorrektionen att medföra att det sannolikt dröjer fram till slutet av 2400-talet innan vintersolståndet i Sverige återigen inträffar den 20 december.

Som ni läsare noterade i början av inlägget kan vintersolståndet även infalla den 23 december. Detta datum är dock mycket sällsynt. Senaste gången det inträffade i Sverige var år 1907 och dessförinnan år 1903. Nästa gång vintersolståndet infaller den 23 december är år 2303. 

Kuriosa: När utspelades slaget i Poltava? 

(*) Under H.M.K Karl XII tid som regent ville man gå över från den julianska kalendern till den gregorianska genom att under en 40 år lång period slopa skottdagen var fjärde år. Sålunda ströks skottdagen år 1700. Emellertid så utbröt det stora nordiska kriget samma år och kalenderreformen glömdes därför bort. Därmed fick Sverige skottdagar både 1704 och 1708.

Detta innebar att Sverige under några år hade en alldeles egen kalender. Det beryktade slaget i Poltava 1709 utspelades därför den 28 juni för alla svenskar men den 27 juni enligt den julianska och den 8 juli enligt den gregorianska kalendern.

Uppenbarligen tyckte Karl XII att det var ohanterligt att ha en egen svensk kalender och beslut fattades därför om att återgå till den julianska kalendern. Detta löstes genom att år 1712, då pesten under två års tid härjat i Sverige, infördes dubbla skottdagar. Således kom det sig att den 30 februari fick en plats i den svenska almanackan!

Hoppas ni får ett bra sommarsolstånd!

//Misha