Våren sannolikt i antågande

Imorgon lördag är det den 15 februari. Därmed markeras starten för när den meteorologiska våren tidigast kan anlända till Sverige. Det för årstiden mycket milda vädret som varit förhärskande under i princip hela vintern ser ut att fortsätta även de kommande 10 dygnen. Därmed förefaller det sannolikt att våren kommer att kunna göra sitt intåg över åtminstone delar av Götaland. 

Stationer kan gå från höst till vår

Över en stor del av Götaland har det varit såpass milt att den meteorologiska vintern ännu inte anlänt vilket årstidskartan tydligt illustrerar. Säkerligen kommer ett antal stationer framöver att gå direkt från meteorologisk höst till vår. Detta sker då och då vid kustnära stationer i Götaland under milda vintrar. Däremot är det inte lika vanligt förekommande hos inlandsstationer.

Jag har för perioden 1961-2019 undersökt hur många gånger det inträffat att den meteorologiska vintern uteblivit för stationerna Västervik/Gladhammar (Småland), Borås (Västergötland), Halmstad (Halland) och Växjö (Småland).

I Halmstad uteblev den meteorologiska vintern 2008, 2000 och 1975. I Borås inträffade detta 2008 medan det i Västervik/Gladhammar skedde 1973. I Växjö har det för den undersökta perioden 1961-2019 inte inträffat. 

Fortfarande meteorologisk höst i allra sydostligaste Norrland 

I år är området dit den meteorologiska vintern ännu inte anlänt ovanligt stort. Utöver delar av Götaland indikerar årstidskartan att det fortfarande är höst i allra sydligaste Värmland samt längs med hela den yttersta delen av Svealandskusten upp till Eggegrund i sydostligaste Norrland. Till de stationer som sticker ut och som fortfarande har meteorologisk höst hör Blomskog i sydvästra Värmland som är en inlandsstation samt kuststationen Eggegrund i sydostligaste Gästrikland. Det återstår att se ifall den meteorologiska vintern ämnar göra ett sista ryck i Blomskog och Eggegrund även om utsikterna i nuläget ser små ut. Ifall den meteorologiska vintern uteblir helt ute vid Eggegrund, Blomskog liksom i Växjö kommer jag i så fall att återkomma till.

Det närmaste vi kommer detta ifråga om geografisk utbredning är den ovanligt milda vintern 2007/08. Den nordligaste stationen som inte fick meteorologisk vinter 2008 var Örskär i norra Uppland. 

Trevlig Alla hjärtans dag och helg!

/Misha