Våren har anlänt till sydöstra Götaland!

Under tisdagen blev det klart att den meteorologiska våren anlände till stora delar av sydöstra Götaland den 15 februari. Även i Svealand lyckades våren etablera sig vid kuststationerna Söderarm och Svenska Högarna, båda i Uppland. I dessa områden har man haft dygnsmedeltemperaturer över 0,0° under vart och ett av de sju dygnen den 15-21 februari. Vårens ankomstdatum räknas som det första av dessa sju dygn, det vill säga den 15 februari.
 

Snödroppe i snö mot blå himmel

Bland de större orter som fick meteorologisk vår från och med den 15 februari hör Malmö, Helsingborg, Kalmar, Växjö och Norrköping. I Växjö och Norrköping är våren drygt en hel månad tidigare än vad som är normalt.  I Malmö  och Helsingborg är våren förvisso tidig men där ska våren normalt sett anlända i slutet av februari.

Mild onsdag men sedan kallare och stopp för våren

Det milda vädret väntas bestå även under onsdagen varför fler orter sannolikt kommer att få meteorologisk vår med ankomstdatumet den 16 februari. Under natten till torsdag kommer kallare luft att dra ned över landet. Nätterna väntas då bli klara och kalla varför den meteorologiska våren får ta en paus. Vårens fortsatta framfart följs bäst på årstidskartan.

Sex stationer skippade vintern och gick från höst till vår

Vid kuststationerna Skillinge i Skåne, Hanö, Karlskrona-Söderstjerna och Utklippan i Blekinge, Ölands södra udde samt Ölands norra udde lyckades den meteorologiska vintern aldrig etablera sig. Där gick man istället från meteorologisk höst till meteorologisk vår.