Våren är på väg in över Syd- och Västsverige

Så här långt har andra halvan av februari överlag gått i mildluftens tecken. Detta har gjort att det rått vårtemperaturer på en del håll i Syd- och Västsverige de senaste sex dygnen.

När vi nu är inne på det sjunde dygnet står det klart till 100% att den meteorologiska våren gjorde sitt intåg över Sverige den 15 februari. Helt officiellt blir det dock först ikväll efter klockan 19 då det sjunde dygnet summeras.

Utifrån SMHIs definition är detta det tidigast möjliga datum som våren kan anlända. Därtill krävs att dygnsmedeltemperaturen är över 0,0° under minst sju dygn i följd för att meteorologisk vår skall anses råda. Vårens ankomstdatum räknas därefter som det första av de sju dygnen; i det här fallet den 15 februari.

Ett dygn räcker för att försena en årstids ankomst

Vårens möjliga ankomst den 15 februari.
Kartan visar var det var vårtemperaturer (ljusgrönt) den 18 februari. Endast dessa områden kan komma att få meteorologisk vår från den 15 februari. Illustration SMHI Förstora Bild

Kravet på att vårtemperaturer skall råda under sju dygn innebär att det räcker med att ett av dessa dygn inte uppfyller villkoret för att en station ska få börja om från noll.

Så var fallet i söndags den 18 februari. En kortvarig högtrycksrygg gav en klar och kall natt med minusgrader långt ner över Sydsverige.

Kallast i Götaland var Hagshult i Småland med -7,4° som lägst. Detta gjorde att stora delar av främst östra Götaland fick börja om från noll igen.

I Syd- och Västsverige "räddades" sviten av att moln och nederbörd närmade sig västerifrån varför söndagsnatten inte alls blev lika kall där. De områden som har möjlighet att få meteorologisk vår från den 15 februari är således endast de som hade vårtemperaturer den 18 februari. För övriga områden kan våren tidigast anlända den 19 februari.

Vår i bland annat Göteborg, Malmö, Lund, Halmstad, Helsingborg, Visby och Mariestad

Med ovanstående som utgångspunkt och det faktum att onsdagnatten den 21 februari varit mild eller mycket mild kan vi nu konstatera att våren anländ den 15 februari till bland annat Göteborg, Malmö, Lund, Helsingborg, Halmstad, Visby och Mariestad. Bortsett från Mariestad i Västergötland är detta normalt enligt den gällande normalperiod 1991-2020. För Mariestads del anländer våren normalt sett vid månadsskiftet februari-mars.

Läs mer om normalperioder i Kunskapsbanken.

Lokal vår i östra Götaland och sydligaste Svealand 

I östra Götaland är den meteorologiska vårens ankomst den 15 februari av betydligt mer lokal karaktär. De enda större orter i östra Götaland som omfattas av fru Vårs milda ankomst den 15 februari är Karlskrona i Blekinge och Visby på Gotland. I Småland väntas Visingsö få vår medan det i Östergötland bara är Harstena som har chansen. I Svealand finns två stationer, Säffle och Landsort, som kan komma att få vår från den 15 februari. Till Säffle anländer våren normalt sett i början av mars. 

För Säffles del är det inte alltför vanligt att våren anländer redan den 15 februari. Det har sedan 1952 inträffat 2020, 1995 och 1961. Ute på Landsort har det hänt hela 16 gånger att våren anlänt den 15 februari, senast 2022.

Våren väntas fortsätta avancera

Sedan den 19 februari har vårtemperaturer rått över stora delar av Götaland och södra Svealand. Då prognosen pekar på fortsatt milt väder månaden ut finns det en mycket god sannolikhet att våren kommer att fortsätta avancera norrut den närmaste tiden och få meteorologisk vår från den 19 februari. Fru Vårs framfart i söder följs bäst på årstidskartan.

//Misha