Våren är kommen till södra Götaland!

Den senaste veckan har vi kunnat följa kampen mellan meteorologisk vår och meteorologisk vinterårstidskartan. Efter några dagar med vårtemperaturer även i delar av Svealand följde så kallare väder under helgen vilket begränsat hur långt norrut våren skulle kunna nå lagom till den 15 februari.

Bilden visar hur långt våren (mörkgrön färg) kommit per den 15 februari 2022.
Bilden visar hur långt våren (mörkgrön färg) kommit per den 15 februari 2022. Blå färg markerar vinter. Ljust grön färg visar områden där det är vinter men som haft vårtemperaturer i minst ett dygn. Källa: SMHI. Förstora Bild

Som ni kanske kommer ihåg räknas vårens ankomstdatum som det första av de sju dygn där dygnsmedeltemperaturen legat över noll. Igår var det den 21 februari vilket är det sista av de sju dygnen. Det första var den 15 februari.

Det står nu klart att hela södra Götaland samt Öland och Gotland fått meteorologisk vår från och med den 15 februari. Även i delar av mellersta Götaland samt lokalt även i den norra delen har man nu fått vår. Även för två stationer i sydöstra Svealand har man nu meteorologisk vår. Det rör sig om de två sörmländska stationerna Oxelösund och Landsort.

Allt tidigare vårar numera

Från och med i år har vi tagit fram nya normalkartor för årstidernas ankomst. De gamla kartorna byggde på normalperioden 1961-1990 medan de nya bygger på normalperioden 1991-2020. Dessa kan betraktas på vår hemsida där även normalkartor för perioderna 1971-2000 samt 1981-2020 tagits fram. Den mest iögonfallande kartan för vårens ankomst är den som tittar på skillnaden i ankomstdatum mellan de båda normalperioderna 1961-1990. Från denna ser vi tydligt hur våren i de områden som nu fått vår överlag numera anländer 2-3, lokalt 4 veckor, tidigare än förut. Även i Norrland, undantaget den sydöstligaste delen, anländer våren tidigare numera men där är skillnaden inte lika påtaglig som i södra Sverige. För ett antal stationer i Götaland är det numera även helt normalt att man går direkt från meteorologisk höst till meteorologisk vår. I år inträffade detta för 11 stationer, däribland Malmö och Lund i Skåne.

Bakslag direkt för våren i söder

Kallare luft har nu dragit ner över landet och tisdagen bjuder på minusgrader dagtid långt ner över Sydsverige. Om det därefter blir en kall period med vintertemperaturer efter att våren bekräftats, så säger vi att det blivit ett bakslag på våren. Vilket alltså är exakt vad som kommer att ske, åtminstone tillfälligt. Redan framåt torsdag drar mildare luft in igen och följs sedan av ett nytt bakslag under fredag-lördag. Därefter pekar prognosen på att en ny mildluftsattack kommer att avsluta februari månad. Däremot är det i nuläget alldeles för tidigt att säga huruvida våren kommer att avancera norrut i samband med mildluftsattacken nästa vecka. Under tiden får vi passa på att njuta av att det är tid för fettisdagen, att dagarna blir längre och att vi lämnar den kalendariska vintern och träder in i mars månad.