Vår, vårflod, pollen och sommartankar!

årstidskartan kan vi nu se att den meteorologiska våren gjort ett rejält kliv och nu nått upp till sydöstra Norrland. Därmed kom våren precis som jag redogjorde för i mitt förra inlägg runt den 4 april. Om man tittar på hur långt våren normalt sett (avser 1961-1990) ska ha nått den 5 april så kan vi konstatera att våren nu är i stort sett enligt tidtabellen.

Extremt sen vår i Kalmar

I förra inlägget listade jag olika stationer och hur deras förmodade ankomstdatum för våren stod sig i ett historiskt perspektiv. Jag har nu även gått igenom statistiken för Kalmar dit våren i år anlände den 4 april. För perioden 1961-2017 är det endast 1970 som våren anlänt senare där. Då dröjde det till den 10 april. För de båda åren 1964 och 1996 anlände våren precis som i år den 4 april.

Meteorologisk sommar nästa vecka?!

Många lär nog undra varför jag skriver om den meteorologiska sommaren då vi precis betat av vintern och snön smält undan i Götaland och södra Svealand. Anledningen till detta är att under de senaste dagarna har två av de pålitligaste vädermodellerna, amerikanska GFS och europeiska ECMWF, båda indikerat att ett högtryck kan komma att förstärkas från söndag den 15 april och framåt. Samtidigt väntas då för årstiden mycket varm luft föras upp med temperaturer som i mitten av nästa vecka kan hamna på omkring 20° i stora delar av Götaland och östra Svealand. Därmed finns det absolut en reell möjlighet att den meteorologiska sommaren kan komma att etablera sig på några ställen i Götaland. För att så skall ske krävs dock att dygnsmedeltemperaturen är minst 10,0° under fem på varandra följande dygn. Det tidigaste datum som den meteorologiska sommaren anlänt till Sverige är vad jag vet den 11 april. Om detta säger jag bara: håll koll på årstidskartan från helgen och framåt! Observera att detta är en prognos som kan komma att förändras! 

Kraftig vårflod?

I en stor del av Norrland ligger snön i allmänhet 75-100 cm djup. Exempelvis rapporterade Sänningstjärn i Hälsingland på onsdagens morgon ett snödjup på 121 cm medan Hattsjöbäcken i Ångermanland uppmätte 122 cm.

Enligt våra hydrologers lägesrapport från den 10 april har den mesta snön i Götaland smält av. Flödena är höga men är inte uppe i varningsnivå. I Svealand har snön börjat smälta, vilket väntas leda till ökad avrinning och höga flöden mot slutet av kommande tio dygn. I Norrland väntas plusgrader dagtid, men ännu finns inga indikationer på att vårfloden sätts igång kommande tio dygn. För den som vill läsa hela lägesrapporten från den 10 april hänvisar jag till.

Pollen på gång?

Ett annat problem med sommarlika temperaturer i södra Sverige är en snabb utveckling av pollenhalterna. Detta lär ställa till med stora bekymmer för alla pollenallergiker. För de som berörs eller är intresserade hänvisar jag till Pollenrapporten.

//Misha