Vår nu i bland annat Göteborg, Visby och Linköping

Onsdagens milda väder i södra Sverige möjliggjorde för den meteorologiska våren att fortsätta vidga sitt territorium i Götaland. Igår kväll kunde den meteorologiska våren konstateras för våra mätstationer i bland annat Göteborg, Visby, Halmstad, Borås, Skövde, Lund, Karlshamn samt Linköping-Malmslätt. Då vårens ankomstdatum räknas som det första av sju på varandra följande dygn där dygnsmedeltemperaturen är över 0,0° fick dessa stationer vår den 16 februari. Ytterligare några stationer i Götaland kan komma att få vår från och med den 17 februari ifall dygnsmedeltemperaturen håller sig på plussidan även under torsdagen. Därefter väntas kallare väder och en paus för våren. Vilka områden som fått vår eller haft vårtemperaturer följs på årstidskartan.

Årstidskartan 2017-02-22
Den meteorologiska våren (mörkgrön färg) har nu brett ut sig över delar av Götaland. Den ljusgröna färgen visar vilka områden som hade vårtemperaturer den 22 februari. Där är det dock fortfarande meteorologisk vinter. Det blåfärgade området indikerar var vintertemperaturer rådde den 22 februari. Foto SMHI Förstora Bild