Var ligger mellersta Norrland?

Ganska ofta får vi meteorologer frågor från lyssnare om geografiska områden som omnämns i våra P1-rapporter. En vanlig fråga är "var ligger mellersta Norrland?"

Jag frågade mina kollegor, en stor skara prognosmeteorologer, vilket område de menade när de sa "mellersta Norrland". En majoritet svarade att de menade den mellersta tredjedelen av Norrland. Var de satte sin sydliga och nordliga gräns varierade men de föll alltid inom ett område som ungefärligen täcker landskapen Jämtland, Medelpad, Ångermanland, Västerbotten och södra Lappland. Troligen är det alltså det här området som meteorologen i radion menar.

NUTS-indelning

EU har en speciell NUTS-indelning där "mellersta Norrland" omfattar Västernorrlands och Jämtlands län. Den här geografiska indelningen används för statistikredovisning och baseras på bland annat den geografiska områdets yta och befolkningsmängd.

SCB: EU:s regioner NUTS

Handledning i väderspråket

Men förutom vad meteorologerna menar, finns det ingen definition, ett facit? Jo, det gör det ju. Eller typ… Mer specifikt vår gamla handledning i väderspråket från 1984. Här finns ingen definition av just "mellersta Norrland" men det finns en definition av "mellersta" som motsvarar den mellersta tredjedelen av ett område:

Bilden visar ett klipp från SMHIs hanledning Väderspråket med definition av mellersta delen.
Från kapitel 9 Speciella geografiska uttryck i Väderspråket, handledning från 1984 Illustration SMHI Förstora Bild

Men vart drar vi gränserna om vi ska skära Norrland i exakta tredjedelar? Om vi istället börjar här: väder har sällan respekt för fiffiga geografiska indelningar som landskap och län. Därför är det väldigt praktiskt för oss meteorologer att ibland använda uttryck med lite vaga gränser för att ens ha en sportslig chans att beskriva det ostyriga vädret. En exakt indelning är alltså inte huvudpoängen med uttryck som "mellersta" utan de används för att snabbt och kortfattat beskriva var exempelvis en front befinner sig.

Ett roligt sidospår i handledningen från 1984 är meteorologernas hängivna jakt på den här typen av uttryck. De hörde faktiskt av sig till Stockholms universitets geografiska institution och efterfrågade definitioner av begrepp som "sydligaste" och "nordligaste":

”På ett tidigt stadium gjordes en förfrågan till geografiska institutionen vid Stockholms Universitet beträffande de geografiska grundbegreppens definitioner. Svaret blev att sådana inte fanns.”

Vad är inre delen?

Meteorologerna gav sig dock inte så lätt! Istället tog de saken i egna händer och definierade ett helt gäng geografiska uttryck själva, liksom ’mellersta’ ovan men däribland finns även definitionen av "inre". Exempelvis brukar folk höra av sig om uttrycken "inre Götaland/Svealand". Begreppet "inre" definieras enligt handledningen med hjälp av den här figuren:

Bilden visar ett klipp från SMHIs hanledning Väderspråket med definition av inre delen.
Från kapitel 9 Speciella geografiska uttryck i Väderspråket, handledning från 1984. Illustration SMHI Förstora Bild


Så, när meteorologen i P1 säger att "mellersta Norrland" får snöfall, vart väntas det då? Troligen varken i de sydligaste landskapen Gästrikland, Hälsingland och Härjedalen eller i de nordligaste landskapen Norrbotten och norra Lappland. Om du däremot bor i höjd med Sundsvall eller Skellefteå kan det vara värt att spetsa öronen eftersom att det ostyriga vädret gillar att tänja på gränserna – trots meteorologens enträgna försök att placera det i tid och rum.

Max Schildt, gästbloggare