Vacker omegablockering över Sverige

Vi har ett strömningsmönster över Sverige som brukar kallas omegablockering, eftersom det liknar den grekiska bokstaven omega. Sådana blockeringar kan bli långvariga, speciellt under våren. Men den här gången ser vädermönstret ut att ändras påtagligt under veckan.

Jetströmmar den 20 april 2020.
Strömningen i höjdnivån 300 hPa (cirka 10 km höjd) den 20 april 2020. Jetströmmen svänger upp mot nordligaste Skandinavien. De ljusröda streckade linjerna är lufttrycket i marknivå. Källa: ECMWF Förstora Bild

Strömningen över Sverige i dag måndagen den 20 april har karaktären av det vi kallar omegablockering. Detta eftersom den påminner om den grekiska bokstaven omega (Ω).

Den förhållandevis svaga jetströmmen svänger från området kring Azorerna rakt norrut mot Island och sedan via i en båge över nordligaste Skandinavien rakt söderut mot Balkan.

Blockering med förhinder

Nu blir det här inte någon riktigt klassisk långvarig blockering. Redan i slutet av veckan är strömningen annorlunda.

Jetströmmar den 24 april 2020.
Strömningen i höjdnivån 300 hPa (cirka 10 km höjd) den 24 april 2020. De ljusröda streckade linjerna är lufttrycket i marknivå. Källa: ECMWF Förstora Bild

Den prognoserade strömningen gällande fredag den 24 april har inte mycket som påminner om blockering över Skandinavien, utan då är det i stället en rakare nordvästlig luftström över Sverige. Det innebär molnigare men inte nödvändigtvis ostadigare väder.

Sverker Hellström