Upprepas vädret efter femtio år?

Upprepas vädret efter 50 år? Det kan man nästan förledas att tro om man jämför väderkartorna nu i månadsskiftet oktober/november med väderkartor från motsvarande tidpunkt 1968. Huvudingredienserna i vädret är desamma, kall luft i norr, mild luft som tränger på söderifrån och däremellan ett omfattande nederbördsområde. Skillnaden är att svängningarna mellan kallt och varmt var betydligt extremare för 50 år sedan 1968.

Svenskt köldrekord för oktober

Det ännu gällande svenska köldrekordet för oktober noterades i Myrheden i Västerbotten med -31,5° den 28 oktober 1968.

Analys av väderläget den 28 oktober 1968.
Analys av väderläget klockan 07 den 28 oktober 1968. Illustration SMHI Förstora Bild

Väderkartan från morgonen den 28 oktober 1968 visar ett högtryck centrerat över Finland och Baltikum. Ett dygn tidigare hade det legat över norra Norrland och när det nu förskjutits österut så lämnade det plats för betydligt varmare luftmassor söderifrån.

Svenskt värmerekord för november

Det var en för årstiden extremt varm luftmassa som strömmade upp över främst sydligaste Sverige vid månadsskiftet oktober/november 1968.

Då sattes det ännu gällande svenska värmerekordet för november med 18,4° i Ugerup i Skåne den 2 november 1968.

Analys av väderläget den 2 november 1968
Analys av väderläget klockan 07 den 2 november 1968. Illustration SMHI Förstora Bild

Väderkartan från morgonen den 2 november 1968 visar en front över sydligaste Götaland. Längst i norr hade det blivit ännu kallare i början av november och följande dygn den 3 november rapporterade Vittangi i nordligaste Lappland -35,0°.

Större temperaturskillnad än så mellan södra och norra Sverige är svårt att tänka sig. Så här i efterhand kan man tycka att dubbla frontzoner över Sverige varit berättigat, både en polarfront såväl som en arktikfront.

Omfattande och utbredda snöfall

Perioden med mycket stora temperaturkontraster mellan södra och norra Sverige varade i en veckas tid om inte mer. I ett sådant väderläge ska det enligt läroböckerna i meteorologi finnas en zon mellan luftmassorna med kraftig nederbörd. Det gjorde det också i det här fallet. I exempelvis Borlänge i Dalarna rådde barmark den 25 oktober. Till den 5 november hade snödjupet ökat till 57 cm där.

Sverker Hellström