Umeås blötaste septemberdygn sedan 1879

Torsdagen den 23 september blev ett mycket blött dygn i kustnära områden längs mellersta Norrlandskusten. Lokalt föll de största regnmängderna som observerats där på flera decennier. Ute på Holmön/Holmögadd i Västerbotten där nederbörden mätts sedan november 1879 var detta det blötaste septemberdygn som observerats. Vid grannstationen Umeå där nederbördsmätningar finns från 1858 och framåt får man får man gå tillbaka ända till åtminstone 1879 för att finna ett blötare septemberdygn. I Örnsköldsvik i Ångermanland var man en hårsmån från septemberrekordet från 1946. Här följer de fyra stationer som hade ett ovanligt blött septemberdygn:

  • Umeå (Västerbotten, startår 1858): 57,4 mm. Näst största dygnsmängden i september efter 1879 då det kom 60,7 mm där.
  • Holmön/Holmögadd (Västerbotten, startår 1879): 47,2 mm vid den manuella stationen som är den officiella. Största dygnsmängden där som observerats i september. Tidigare rekord från 1963 då det kom 45,9 mm där.
  • Örnsköldsvik (Ångermanland, startår 1941): 46,2 mm. Näst största dygnsmängden där i september sedan 1946 då det kom 46,3 mm där.
  • Ulvsjön (Medelpad, startår 1969): 46,0 mm. Näst blötaste septemberdygnet efter 1990 då det kom 51,4 mm där. En lika stor dygnsmängd, 46,0 mm, föll även i september 1983.

På andra håll räcker det med att gå tillbaka några enstaka år. Exempelvis i Vännäs i Västerbotten där man hade ett blötare septemberdygn så sent som i fjol eller i Bjuröklubb vid Västerbottenskusten där det var blötare i september 2006.

Ytterligare ett blogginlägg, men då om något helt annat, är planerat att publiceras senare under fredagen så håll utkik!

//Misha