Två septemberrekord och ett tropiskt dygn

Söndagen den 1 september bjöd på osedvanligt varmt väder på många håll i landet. Det var mycket nära att vi hade tangerat eller slagit det svenska septemberrekordet. Allra varmast var det i Målilla i Småland med 29,0° vilket är den högsta temperatur som uppmätts i september på 44 år. Målillas värde är endast en tiondel ifrån det svenska septemberrekordet på 29,1° uppmätt i Stehag i Skåne den 1 september 1975. För Målillas (startår 1947) del är detta dock nytt stationsrekord och överträffar således de 28,3° som uppmättes där 1975.

Söndagen den 1 september bjöd på för årstiden extremt varmt väder. Här Stegeborgs slottsruin i Östergötland.
Stegeborgs slottsruin i Östergötland. Söndagen den 1 september bjöd på för årstiden extremt varmt väder innan svalare luft drog in från väster med regn och åska. I nedre högra hörnet syns hur molnen börjar torna upp sig. Foto Misha Lundgren Förstora Bild

Även i Norrköping i Östergötland blev det nytt septemberrekord. Där uppmätte man 27,8° vilket slog rekordet på 27,6° från 1968.

På andra håll i södra Sverige blev det den varmaste septemberdagen på flera decennier. I Västerås och Gävle var det senast varmare 1983 medan man i Uppsala, Linköping-Malmslätt och Södertälje får gå tillbaka till 1968 för att finna en varmare septemberdag. I Katterjåkk/Riksgränsen var det senast varmare 1958 medan man i Visby får gå tillbaka till 1947. Ute på Holmögadd/Holmön var det senast varmare 1938.

Tropisk natt och tropiskt dygn den 1 september

Natten till den 1 september blev extremt ljummen och i Falsterbo (startår 1880) i Skåne uppmättes hela 24,4° vid midnatt vilket även blev dygnets högsta temperatur där. Detta är en anmärkningsvärt hög notering då den skedde mitt i natten och även den näst högsta temperatur som observerats i Falsterbo sedan septemberrekordet på 24,8° från 1939 uppmättes.

Även på flera andra håll i sydligaste Sverige var det extremt varmt natten till den 1. Till de mer remarkabla noteringarna hör Hörby i inre Skåne där det var 20,3° som lägst under natten.

En kallfront drog under dagen in från väster varför nästan samtliga stationer i Sydsverige inte fick ett tropiskt dygn då temperaturen sjönk under 20,0° under dagen. Endast Karlskrona-Söderstjerna och Utklippan, båda i Blekinge, fick ett tropiskt dygn. Ett tropiskt dygn och en tropisk natt är ofta samma sak men inte alltid. Ibland händer det att en station får en tropisk natt men att det under dagen sker en snabb förändring i vädret så att temperaturen sjunker under 20°. Därmed blir det en tropisk natt men inte ett tropiskt dygn. Söndagen var ett sådant fall.

Att en tropiskt dygn inträffar i september är mycket ovanligt. Vad vi vet är det tidigare endast åren 2002 och 1997 som noterat ett tropiskt dygn i september. Under 1997 noterades ett tropiskt dygn den 1-3 september medan det år 2002 endast var det rekordsena datumet den 5 september som ett tropiskt dygn iakttogs. 

Tredje åskrikaste dygnet hittills

I samband med att kallfronten i väster rörde sig österut uppträdde flera kraftiga åskväder. Totalt registrerades 20649 blixturladdningar. Hittills i år är det endast den 28 augusti och den 7 juni som fler urladdningar har registrerats. Koncentrationen av urladdningarna var främst lokaliserade till nordöstra Götaland.