Två nya årsrekord i sydöstra Götaland

När vi nu gått in i det nya decenniet börjar det bli dags att summera statistiken för 2019. Vi kan nu konstatera att två stationer i sydöstra Götaland slagit sitt gamla rekord för högsta årsmedeltemperatur. Ytterligare två stationer i Götaland tangerade sina tidigare årsrekord. En mycket klar majoritet av årsrekorden i Götaland härrör från 2014 men lokalt förekommer åren 2018, 2015, 1990, 1975 och 1934 i statistiken. Följande lista anger vilka stationer som slagit respektive tangerat sina gamla årsrekord.

  • Visby (Gotland, startår 1860): +8,7°. Tidigare rekord +8,6° från 2018 och 1975.
  • Kalmar (Småland, startår 1860): +9,0°. Tidigare rekord: +8,9° från 2018 och 2014.

För Kristianstad i nordöstra Skåne gäller att man kan få ett nytt årsrekord. Där saknas dock data för 2018. Dessutom har den nya stationen i Kristianstad ett betydligt varmare läge idag än vad som var fallet 2014.

  • Malmö (Skåne, startår 1917): +10,3°. Rekord: +10,3° från 2014.
  • Hoburg (Gotland, startår 1879): +9,1°. Rekord: +9,1° från 2018.

2019 är nu det hittills fjärde året som en årsmedeltemperatur på minst 10,0° uppmätts vid någon station i landet. De andra åren är 2018, 2014 och 1990. 

För den som vill se hur den preliminära statistiken för 2019 ser ut finns denna att tillgå på "Året 2019 - Lufttemperatur".