Två dagar med klimatanpassare – oväntat många nya insikter och en hoppingivande social dusch

Hydrologi, läran om vatten, innebär arbete med översvämning och torka, snö och avdunstning. Ett varmare klimat kommer påverka detta på olika sätt i Sverige. Det föll sig därför naturligt för mig som hydrolog att gå på konferensen om klimatanpassning som hölls i Norrköping 4-5 oktober.

Klimatanpassning handlar om att anpassa samhället till ett förändrat klimat. Exempelvis att man ser till att en stad klarar mer frekventa och kraftigare skyfall, eller att ett äldreboende får särskilda rutiner vid höga temperaturer. På SMHI har det funnits en arbetsgrupp som jobbat för att samordna dessa frågor i tio år. Otroligt mycket har hänt, men det står väldigt klart att vi har en lång väg kvar till ett klimatanpassat samhälle, hur nu ett sådant ser ut. 

Ja, hur ser det framtida samhället ut? Det finns mycket som är osäkert, men samtidigt vet vi en hel del. Det kommer bli varmare, klimatzoner kommer flyttas, skyfall och extremväder kommer bli vanligare och havet stiger. I arbetet med klimatanpassning finns ett obehag. Att prata klimatanpassning innebär att vi fullt ut accepterar att vi är inne i ett förändrat klimat, att det kommer att ändras ytterligare och att det berör oss. Det kan vara svårt att acceptera. Samtidigt finns det en kraft i just insikten. Samhället är under ständig förändring och att se personer som arbetar medvetet med att ta hänsyn till framtidsscenarier, rättvisa, områdens utveckling och vår miljö var mycket inspirerande! 

Kvinna framför vatten
Det finns mycket att se fram emot och jobba för. Motala ström i bakgrunden.

Under konferensen diskuterades även vikten av att ha goda framtidsbilder. Att det är vi som bygger våra samhällen och att vi behöver utgå från tydliga målbilder. En förändring kan kännas jobbig men det ger ju också så många möjligheter! Vi nosade på detta under dagarna både genom framtidsvandring, rollspel och genom att visa ett koncept som SMHI kommer att erbjuda i början av nästa år. 

Jag skulle kunna prata länge om detta, men formatet räcker inte. Istället kan jag bara tacka för alla insikter, trevliga möten och hänvisa den som intresserar sig för klimatanpassning till klimatanpassningsportalen eller lyfta Expertrådet för klimatanpassnings senaste rapport . Läs den! 

Sist men inte minst kan jag flagga för att klimatanpassare verkar vara personer som både har framtidstro, kreativitet och humor! Vill du jobba med sådana på SMHI så finns bland annat en ledig tjänst att söka innan 11 oktober. Hitta den under lediga tjänster.