Tropiska stormen Cindy på väg mot södra USA

Under tisdagen bildades säsongens tredje tropiska storm, namngiven Cindy, i Mexikanska Golfen. Cindy, som under onsdagen klassades som en tropisk storm, väntas enligt amerikanska National Hurricane Center (NHC) inte intensifieras särskilt mycket på sin väg åt nordväst innan den når södra USA under torsdagen.

Prognoserad bana för den tropiska stormen Cindy
Prognoserad bana för den tropiska stormen Cindy utfärdad den 21 juni klockan 14 svensk tid. Källa: National Hurricane Center. Förstora Bild

Det primära hotet från Cindy är enligt NHC det ymniga regnet som kan orsaka livshotande översvämningar. Enligt NHC väntas det falla 150-225 mm, lokalt 300 mm, över sydöstra Louisiana, södra Mississippi, södra Alabama och nordvästra Florida under de närmaste dygnen.  

Prognoserad nederbördsmängd i samband med stormen Cindy
Prognoserad nederbördsmängd i samband med stormen Cindy. Framför allt är det delar av delstaterna Mississippi, Alabama och Florida som ser ut att få ta emot de största regnmängderna i spåren av Cindys framfart. Källa: National Hurricane Center Förstora Bild

Bret – Sällsynt junistorm i det tropiska Atlanten

Under måndagen bildades den tropiska stormen Bret öster om ögruppen Nedre Antillerna i östra Karibien. Bret blev dock kortlivad och hade till på tisdag kväll nedgraderats till ett tropiskt lågtryck. I figuren nedan har jag försökt rita in banan för Bret under den tid ovädret klassades som en tropisk storm. Som synes drog stormen först in över Tobago för att därefter fortsätta över den nordöstra delen av Venezuela.

Schematisk skiss över Brets bana kring Nedre Antillerna
Schematisk skiss över Brets bana kring Nedre Antillerna. Brets bana har markerats med röd färg. Illustration Wikipedia/Misha Lundgren Förstora Bild

Att tropiska stormar bildas i den här delen av Atlanten redan under juni månad är mycket ovanligt. Sedan man började föra statistik över tropiska stormar och tropiska orkaner på Atlanten år 1851 finns det endast två kända fall där tropiska stormar utvecklats i juni. Första tillfället var 1933 då säsongens andra tropiska storm bildades den 25 juni. Denna utvecklades senare till en orkan av kategori 2 på den femgradiga Saffir – Simpsonskalan och drog i början av juli in över nordvästra Kuba och Mexiko. Det andra fallet hämtar vi från 1979 då den kortlivade tropiska stormen Ana bildades den 22 juni och drog in över Nedre Antillerna på midsommardagen den 23 juni. Av de tre fallen är Brets bildningsdatum den 19 juni det tidigaste kända. År 2000 och 2003 bildades även två tropiska lågtryck i juni men bägge missade att nå tropisk stormstyrka. 

Historiska banor för tropiska cykloner som bildats i juni
Historiska banor för tropiska cykloner som bildats i juni månad under perioden 1851-2016. Endast två gånger, 1933 och 1979, har en tropisk storm uppstått i juni månad i det område i det tropiska Atlanten som brukar benämnas "Main Development Region". Källa: NOAA Hurricane History Förstora Bild

MDR-stormar i juni-juli ökar sannolikheten för aktiv orkansäsong

Det område som Bret bildades i brukar kallas för "Main Development Region".  NOAA skriver att det finns ett starkt samband mellan tropiska stormar och orkaner som bildas i detta område under juni-juli och aktiviteten för säsongen som helhet. De år som tropiska stormar bildats i MDR har haft åtminstone normal aktivitet och många gånger även varit mer aktiva än vanligt. Bland annat NOAA och Colorado State University  bedömde tidigare i månadsskiftet maj-juni att årets säsong sannolikt kommer att bli normal eller lite mer aktiv än vanligt.