Tropiska oväder hotar Koreahalvön, Japan och västra Karibien

I skymundan av den tropiska orkanen Laura drog en annan orkan, namngiven Bavi, in över Nordkorea som en kategori 1-orkan. Detta kan låta beskedligt men Bavi var faktiskt en av de kraftfullaste tropiska orkaner som nått Nordkorea. Preliminära uppgifter gör gällande att sedan 1951 har bara två tropiska orkaner, Lingling 2019 och Kompasu 2010, träffat Nordkorea. Bavi skall således ha blivit den tredje. I Sydkorea renderade Bavi endast mindre skador. Nu ser både Nord- och Sydkorea ut att kunna drabbas av ytterligare två tropiska orkaner, Maysak och Haishen.

Maysak väntas drabba Koreahalvön 

I nuläget klassas Maysak som en kategori 3-orkan av det USA-baserade Joint Typhoon Warning Center (JTWC). Prognosen för Maysak är att orkanen kommer att röra sig på en i huvudsak nordlig bana och nå Sydkorea sent på onsdag, svensk tid. Maysak förmodas tappa lite i styrka men kan ändå vara en för Sydkoreas del kraftfull orkan av kategori 2. I den prognostiserade banan för Maysaks framfart ligger storstaden Busan med 3,6 miljoner invånare liksom huvudstaden Seoul (10 miljoner invånare, 25 miljoner i hela storstadsområdet). Framåt torsdag morgon svensk tid beräknas Maysak nå Nordkorea men då sannolikt som en tropisk storm. 

Prognoserad bana för den tropiska orkanen Maysak utfärdad den 2 september.
Prognoserad bana för den tropiska orkanen Maysak utfärdad den 2 september. Vindangivelser i knop där 1 knop motsvarar cirka 0,5 m/s. Källa: Joint Typhoon Warning Center. Förstora Bild

Haishen hotar Sydkorea och Japan

Den andra orkanen, Haishen, klassas i nuläget som en kategori 1-orkan av JTWC. De atmosfäriska förhållandena väntas bli gynnsamma för en betydande intensifiering av stormen. Ovädret väntas enligt JTWC framåt fredag ha utvecklats till en kraftfull kategori 4-orkan. Tillsammans med för årstiden extremt varmt havsvatten kan Haishen vara en kraftig orkan då den väntas passera över japanska Ryukyu Islands framåt söndag. Enligt Japans väderinstitut var havsvattentemperaturen i Haishens färdväg söder om landet rekordhög i augusti (sedan 1982 och framåt). 

Prognoserad bana för den tropiska stormen Haishen utfärdad den 2 september klockan 11 svensk tid..
Prognoserad bana för den tropiska stormen Haishen utfärdad den 2 september klockan 11 svensk tid. Vindangivelser i knop där 1 knop motsvarar cirka 0,5 m/s. Källa: Joint Typhoon Warning Center. Förstora Bild

Efter att ha passerat Japan väntas Haishen i nuläget nå Sydkorea framåt måndagen. I så fall väntas den ha försvagats till en kategori 1 eller 2-orkan. Detta till följd av lägre havsvattentemperatur och ökad vertikal vindskjuvning. I nuläget ser stormens bana ut att kunna hota miljonstaden Busan. I så fall kan miljonstaden komma att drabbas av två orkaner inom bara en vecka. Det är värt att notera att JTWC vid de senaste uppdateringarna över Haishens förmodade bana skiftat denna lite västerut för varje körning. Frågan är ifall detta är något som kommer att fortsätta? Det är i så fall något jag eventuellt får återkomma till.

Nana väntas drabba Belize, Guatemala och Honduras

En halv värld bort finns ytterligare ett tropiskt oväder som ser ut att kunna ställa till det. I Karibien hittar vi den tropiska stormen Nana som bildades under tisdagen. Stormen väntas kunna dra nytta av det varma havsvattnet och de atmosfäriska förhållandena och det är i nuläget troligt att Nana når land i Belize som en minimal kategori 1-orkan imorgon torsdag. Oavsett om Nana drar in som en tropisk storm eller en orkan väntas kraftigt regn över Belize, Guatemala och Honduras. Därtill väntas en stormflod på omkring en meter vid kusten där Nana drar in.

Prognoserad bana för den tropiska stormen Nana utfärdad den 2 september.
Prognoserad bana för den tropiska stormen Nana utfärdad den 2 september. Källa: National Hurricane Center. Förstora Bild

Stormen Omar på väg ut över öppet hav på Atlanten

Öster om USA finns den minimala tropiska stormen Omar som rör sig österut. Omar väntas bli en mycket kortlivad storm och enligt NHC ser stormen ut att redan senare under onsdagen nedgraderas till ett tropiskt lågtryck. Inga landområden väntas beröras av Omar.

60% risk för en "Paulette" kommande fem dygn

En tropisk våg är på väg att lämna Västafrika under onsdagen och röra sig ut över kusten på sin väg västerut. NHC bedömer att sannolikheten är 60% för att ytterligare ett tropiskt lågtryck kan utvecklas de kommande fem dygnen. Nästa namn på listan är Paulette.

Bara sex namn kvar på namnlistan

Med Nana och Omar som nu utvecklats är vi fortfarande före 2005 med avseende på tropiska oväder på Atlanten. Endast sex namn, Paulette, Rene, Sally, Teddy, Vicky och Wilfred, återstår nu på den förbestämda namnlistan över tropiska stormar och orkaner. Därefter kommer det grekiska alfabetet att användas. Ifall september blir rekordaktiv med åtta bildade stormar kan vi i så fall komma att få se "Alpha" redan i oktober. Den officiella orkansäsongen på Atlanten avslutas inte förrän den 30 november.

Satellitbild över den tropiska orkanen Maysak på kvällen den 1 september.
Satellitbild över den tropiska orkanen Maysak på kvällen den 1 september. Källa: Joint Typhoon Warning Center Förstora Bild