Tromb i Skellefteå

Det har väl knappast kunnat undgå någon att det har varit ganska blygsamma maximitemperaturer den här sommaren. Hettan har legat nere vid Medelhavet och den har inte velat göra några längre avstickare norrut.

En följd av det rätt svala vädret är att det har varit förhållandevis lite åska. Det kanske är något som många är tacksamma för. Även andra fenomen som uppträder i anslutning till åsk- och bymoln som till exempel tromber och hagel har varit sparsamt förekommande.

Nu under inledningen av augusti har det varit lite större åskaktivitet, dock utan att det på något sätt kan betecknas som extremt.

Väderläget klockan 20 på kvällen den 3 augusti 2017
Väderläget klockan 20 på kvällen den 3 augusti 2017. Illustration SMHI Förstora Bild


Torsdagen bjöd på viss dramatik både i norr och i söder. I Kalmartrakten blev något tusental hushåll strömlösa på grund av åskan och i Skellefteå observerades en tromb.

Tromb i Skellefteå
Tromb i trakten av Skellefteå den 3 augusti 2017 Foto Emilie Rehnqvist

Är tromber ovanligare i norr?

En fråga som kommit upp är om det är ovanligare med tromber i norra Sverige än i södra Sverige. Det är svårt att ge något bestämt svar på detta eftersom tromber överlag är mycket sällsynta fenomen.

Det är i allmänhet något fler åskdagar i södra Sverige än i norra. Därmed kan man kanske anta att fenomen som är förknippade med åska och åskmoln är lite vanligare i söder, men jag tror inte att det är någon avgörande skillnad.

Sannolikheten att en tromb upptäcks är delvis beroende av befolkningstätheten. Det kan nog förekomma en och annan tromb i Norrlands inland som helt undgår upptäckt, såvida tromben inte lämnar bestående spår i form av fällda träd och dylikt.

Läs mer om väderfenomenet tromber här