Torsdagens alla nya februarirekord

Torsdagen den 25 februari 2021 blev som bekant en historisk dag. Kalmar i östra Småland uppmätte 17,0° vilket blev nytt svenskt februarirekord. Även ett par andra stationer noterade nya februarirekord men dessa hamnade i skymundan av Kalmars rekordnotering. Det kommer detta inlägg att handla om samt var man hade sin högsta februaritemperatur på decennier.

De sex rekordstationerna

Följande stationer slog sina rekord:

 • Lund (Skåne, startår 1859): 14,4°. Tidigare rekord 14,0° från 2012.
 • Kristianstad (Skåne, startår 1878): 15,9°. Tidigare rekord 15,3° från 1990.
 • Ölands norra udde (Öland, startår 1851): 14,5°. Tidigare rekord 13,0° från 1961.
 • Visby (Gotland, startår 1859): 12,9°. Tidigare rekord 12,3° från 22 februari och dessförinnan 12,2° från 1961.
 • Växjö (Småland, startår 1859): 14,5°. Tidigare rekord 13,8° från 2019.
 • Kalmar (Småland, startår 1858): 17,0°. Tidigare rekord 15,6° från 1990.

Därtill tangerade Oskarshamn (startår 1937) i Småland med 16,1° sitt februarirekord från 1961.

På sina håll högsta februaritemperaturen på decennier

För ett par andra stationer i Götaland blev detta den varmaste februaridagen på decennier. Här följer några av dessa.

 • Västervik/Gladhammar (Småland, startår 1859): 15,5°. Lika varmt där i februari 1990. Näst högsta temperaturen där efter rekordet på 16,5° från 1961.
 • Målilla (Småland, startår 1946): 15,3°. Lika varmt där i februari 1990. Näst högsta temperaturen där efter rekordet på 16,2° från 1961.
 • Helsingborg (Skåne, startår 1949): 14,0°. Högsta temperaturen sedan 1959 då rekordet på 15,3° uppmättes.
 • Norrköping (Östergötland, startår 1944): 13,1°. Högsta temperaturen sedan 1990 då rekordet på 13,7° uppmättes.
 • Harstena (Östergötland, startår 1942): 13,1°. Högsta temperaturen sedan 1990 då det var 14,4° där. Rekordet på 15,6° är från 1961.

Nationella februarirekord även i Polen, Slovakien, Slovenien och Kroatien

Det var inte bara i Sverige det var ovanligt varmt under torsdagen. Även i Polen och Slovakien sattes nya februarirekord. I Polen hade man som mest 22,1° i Maków Podhala´nski. Landets tidigare februarirekord på 21,4° var från 1990 uppmätt vid samma ställe. I Slovakien kom temperaturen upp i 20,8° i Hurbanovo. Där var den tidigare rekordnoteringen 20,6° och uppmättes så sent som 2019 i Žihárec och Hurbanovo. 

Noterbart är att det faktiskt varit osedvanligt varmt i delar av Europa under flera av de senaste dagarna och onsdagen den 24 februari uppmättes ett nationellt värmerekord även i Kroatien. Där var det hela 26,4°. Det gamla rekordet på 25,0° uppmättes i Split 1990. I Slovenien uppmättes för första gången en temperatur över 25° i februari då Nova Gorica kom upp i 25,3°. Det gamla februarirekordet på 24,1° uppmättes i Gačnik 2019.

I Tyskland har man nu under sex dygn i följd haft en maximitemperatur på minst 20,0° någonstans i landet. Detta är första gången så sker på 140 år. Tidigare har man som mest haft tre dygn i sträck med 20,0° vid någon station i februari vilket skedde 2019.

Trevlig helg! 

//Misha