Tioårsblåst i Härjedalen

Det var rejält blåsigt på många håll i Sverige under söndag-måndag den 16-17 januari. Om vi tittar på återkomsttider för vindbyarna så var den för ett par stationer i Härjedalen mellan 10 och 20 år. Eller vad man skulle kunna kalla tioårsblåst.

Bilden visar en analys av väderläget klockan 01 den 17 januari 2022.
Väderanalys gällande klockan 01 den 17 januari 2022. Illustration SMHI Förstora Bild

Det var ett djupt huvudlågtryck som passerade nordligaste Skandinavien och ett dellågtryck som passerade mellersta Sverige. På väderkartan från klockan 01 den 17 januari är både en främre och en bakre kallfront inlagda.

Bland våra kuststationer var det då vindbyar upp till 31,2 m/s i Nordkoster vid Bohuskusten. Men några stationer av mer inlandskaraktär hade nästan lika höga byvindar.

  • Dravagen i Härjedalen registrerade stormbyar på 30,2 m/s klockan 22 på söndag kväll.
  • Sveg i Härjedalen hade vid samma tidpunkt stormbyar på 26,0 m/s.

Båda värdena på byvinden har enligt våra beräkningar en återkomsttid på 19 år.

Bilden visar en karta över den återkomsttid som beräknats för byvindarna den 16-17 januari 2022.
Återkomsttid för byvindhastigheten den 16-17 januari 2022. Illustration SMHI Förstora Bild

Enligt kartan ser vi att det mest utbredda området med relativt höga återkomsttider var centrerat kring Härjedalen och angränsande landskap. Det var även där SMHI hade utfärdat orange varning.

Blåsigt även i Götaland

Om vi tittar närmare på kartan ser vi en liten prick även runt Norrköping. Vid mätplatsen på SMHI registrerades stormbyar på 25,0 m/s klockan 02 natten mot måndag den 17 januari, vilket sammanfaller väl i tiden med passagen av den bakre kallfronten. Den byvinden har en beräknad återkomsttid på 13 år.

Det är möjligt att jag vaknade till under natten av vindstötarna, men inget jag kommer ihåg i så fall.

Det här ovädret har inte fått något eget namn men det hindrar inte att det orsakade stora problem och skador på många håll i Sverige. Här i Norrköping kraschade en hel fasad på en affärsfastighet och enligt uppgift var totalt cirka 40000 hushåll i landet strömlösa. Det finns även en del registreringar av åska.

Även i de södra delarna av Götaland ställde blåsten till en hel del problem. Min kollega Lennart Wern hittade det här knäckta trädet när han i måndags tog en lunchpromenad från sin distansarbetsplats i södra Småland.

Bilden föreställer ett knäckt träd utanför Markaryd i Småland efter ovädret den 16-17 januari 2022.
Knäckt träd utanför Markaryd i södra Småland efter ovädret den 16-17 januari 2022. Foto Lennart Wern Förstora Bild

Sverker Hellström