Tidiga observationer

De äldsta svenska observationsjournaler vi känner till är från Uppsala år 1722. På franska vädertjänstens hemsida kan man läsa att den första meteorologiska observationen i Paris med en riktig termometer gjordes redan den 25 maj 1658 av astronomen Ismaël Boulliau. Temperaturen ska då mitt på dagen ha varit 16˚  C.

Olika temperaturskalor

Nu fanns inte Celsiusskalan på den tiden (Anders Celsius föddes först 1701), så Météo-France måste ha konverterat temperaturen till den skala som används i dag både i Frankrike och i Sverige. Hur denna konvertering går till är dock okänt för mig. I observationsprotokollet (avfattat på latin och inte på franska) står det 25˚  och att det är en florentinsk termometer som använts. Jag antar att det då handlade om den termometer som Ferdinand II de’Medici uppfann 1654 med etanol som vätska. Enligt Wikipedia hade den lite olika graderingar beroende på modell.

Föregångaren till SMHI

För att återvända till de svenska observationerna var det alltså Uppsala som var först. Därefter följde Lund 1753 och Stockholm 1756. Försök att utöka observationerna gjordes några årtionden senare av Vetenskapsakademien, men det var först 1858 som man upprättade ett mer sammanhållet stationsnät med observationer från 11 städer. Året därpå växte projektet till drygt 20 stationer. I de flesta fall användes personal från Telegrafverket som observatörer. 1873 övertogs sedan ansvaret för stationerna av SMHI:s föregångare Statens Meteorologiska Centralanstalt.

Lars Knutsson