Tidig och sen vinter men ännu sommar i Skillinge

Just nu har vi tre årstider i landet. I delar av fjällvärlden från Dalarna och norrut råder meteorologisk vinter. I resten av landet har man höst med ett undantag. Vid Skillinge i ostligaste Skåne hittar vi den meteorologiska sommarens sista bastion. När det gäller sommaren ska den normalt sett lämna sydvästligaste Skåne omkring den 15 oktober. Helt klart hänger sommaren 2016 mycket löst. När det gäller den meteorologiska vintern så kom den tidigt till delar av södra Norrlands fjälltrakter liksom Dalafjällen. Däremot är den än så länge lite senare än normalt i norra Norrland. Exempelvis ska både Karesuando och Kiruna normalt sett få meteorologisk vinter omkring den 10 oktober men än så länge har båda stationerna ännu meteorologisk höst.

Klen start på snösäsongen

Under de senaste dygnen har ett fåtal stationer i Norrland kunnat stoltsera med mätbart snödjup på som mest 1-2 cm. Idag på morgonen den 21 oktober var det dock åter barmark i hela landet. Utifrån den senaste prognosen ser det ut som att vi skulle kunna få ett mer stadigvarande snötäcke i slutet av nästa vecka. När ett stadigvarande snötäcke väl etablerats kommer snödjupskartan att dra igång för säsongen 2016/2017.

Övervägande kylig oktober så här långt

Med 10 dagar kvar av oktober kan vi konstatera att det så här långt varit kallare än normalt i nästan hela Sverige. Bara allra längst i norr återfinns mindre områden där det så här långt har varit signifikant varmare än normalt.

Temperaturavvikelse i Sverige för den 1-20 oktober
Temperaturavvikelse från normalperioden 1961-1990 i Sverige för den 1-20 oktober. Stora delar av landet har så här långt haft temperaturer under det normala. Illustration SMHI Förstora Bild

Torrt på många håll men regnigt i sydost där mer regn väntas falla

Oktober har inte bara varit kylig på många utan även torr i en stor del av landet. Detta gäller särskilt i nordöstra Norrland. I Blekinge, östra Småland och på Öland har däremot oktober hittills varit regnigare än normalt. I främst östra Småland och på Öland har man haft en besvärande torka så regnet är välbehövligt. Mer regn väntas där med allmänt 20-35 mm under de närmaste fem dygnen. Även i resten av Götaland samt Svealand väntas allmänt 15-25 mm på många håll under de närmaste dygnen.

Nederbördsavvikelse för den 1-20 oktober
Nederbördsavvikelse i procent av det normala (avser 1961-1990) för den 1-20 oktober. Stora delar av landet har haft torrt väder så här långt i oktober. Foto SMHI Förstora Bild

Inslag av snö på Sydsvenska höglandet imorgon lördag?

Under lördag morgon drar ett regnområde in från sydost över Götaland och sprider sig senare under dagen upp över södra Svealand. Temperaturerna väntas inledningsvis vara såpass låga att det finns risk för snöblandat regn på Sydsvenska höglandet. Därmed kan det vara på sin plats att påminna om att ta det lugnt i trafiken.