Tangerat augustirekord i Helsingborg under söndagen

Den gångna helgen bjöd på för årstiden mycket höga temperaturer i främst Götaland. På flera håll orkade temperaturen upp över 30°. Allra varmast var det under söndagen den 9 augusti med 33,3° i Lund i Skåne. 

Nästan lika varmt, 33,1°, var det i Kristianstad följt av 32,5° i Helsingborg. För Helsingborgs (startår 1949) del är detta tangerat augustirekord. En lika hög temperatur uppmättes där exakt på dagen för 45 år sedan under den mäktiga värmeböljan 1975. 

Även i Kristianstad (startår 1878) i nordöstra Skåne får man gå tillbaka exakt 45 år för att finna en högre augustitemperatur (33,6°, tillika augustirekord). Där var det för övrigt lika varmt, (33,1°) den 11 augusti 1975.

//Misha