Sverige är i genomsnitt täckt av 46 cm snö

Vi har mycket snö i Sverige för närvarande. Framför allt de som bor i norra Sverige kan knappast ha undgått att märka detta. Påfallande är hur utbrett det djupa snötäcket ligger över stora delar av landet. Om vi tar ett medelvärde av snödjupet över samtliga rapporterande stationer i landet så får vi 46 cm för måndagen den 5 februari.

Nu är inte detta rekord på något sätt. Exempelvis var "Sverigemedelvärdet" 47 cm den 4-5 februari 2015, 49 cm den 15 februari 2011 och 63 cm den 21-24 februari 2010.

Nu ska det sägas att stationstätheten är högre i södra än i norra Sverige och snöförhållandena i södra Sverige får därför en lite större vikt. Detta faktum kan hålla ner medelvärdet denna vinter då snön har kommit och gått i de södra landskapen.

Vättersnö gav över en halvmeter i Tidaholm i lördags

De senaste dygnen har dock även delar av Götaland fått rejäla snömängder. Snöfall som förstärktes i nord-nordostvinden över Vättern gjorde att snödjupet i Tidaholm ökade från 7 cm till 63 cm mellan fredag och lördag. Det verkar ändå ha varit rätt lätt snö eftersom snödjupet sjunkit till 29 cm i dag den 6 februari.

Dubbelt meterdjup snö i Skuleskogen

Mest snö i landet har rapporterats från Gåltjärn i Ångermanland med 175 cm den 2 februari. Med sådana värden i stationsnivå så är det inte konstigt om snön skulle ligga två meter djup på de mest utsatta ställena i terrängen.

Ett sådant ställe är E4:ans passage över Skuleskogen. Enligt privata mätningar som vi har fått ta del av, så mättes här under lördagen den 3 februari mellan 180 och 197 cm i olika mätpunkter.

Stora snödjup i Skuleskogen
Ett två meter långt vattenpass försvinner nästan i snömassorna i Skuleskogen. Foto Andreas Gustavsson Förstora Bild
Stora snödjup i Skuleskogen
Nästan helt översnöad informationstavla vid Skuleskogens nationalpark. Foto Andreas Gustavsson Förstora Bild