Stora små vattendrag

Regnet som kom in i veckan och gjorde maj till en rekordblöt månad i delar av södra Sverige gav höga flöden i små vattendrag i delar av östra Götaland och Svealand. Norrköping har hittills i maj fått 123,7 mm regn och det slår det tidigare majrekordet från 1948. 

SMHI utfärdade 26 maj klass-1 varningar för höga flöden i små vattendrag vilket innebär att det har en återkomsttid på 5 - 25 år. Lokalt var flödena uppe i klass-2 med en återkomsttid på över 25 år.

Det intensiva regnet föll delvis i tätbefolkat område och ledde på sina håll till översvämmade källare, tomter och vägar. Vi har fått in många foton från kollegor på SMHI som varit ute i tjänsten eller privat och de sammanställs här.

Små vattendrag reagerar snabbt på riklig nederbörd och på de flesta håll har vattenflödena nu kulminerat.

Vid SMHIs hydrologiska mätstation Stormyra i Stormyrabäcken, Tyresta nationalpark, var flödet det högsta uppmätta sedan start 1971.

Även stationen i Saxbro visade höga flöden och hade sitt näst högsta flöde sedan start 1988, det var högre 1998.

Diagram som visar vattenföringen. Flödestoppen från maj är den största i tidsserien.
I riktigt små vattendrag stiger flödet väldigt fort när det regnar och när regnet mattas av så börjar flödet också att minska. Här är flödet det högsta momentant uppmätta. Förstora Bild
Trädgård som översvämmats
Översvämmad trädgård utanför Ökna, Tystberga. Här var även källaren helt vattenfylld. Foto Matilda Cresso, SMHI
Översvämmad hagmark och det fortsätter att regna
Översvämmad hagmark i närheten av Ökna, Tystberga. Foto Matilda Cresso, SMHI
Forsande vatten i ån
Även i Nyköpingsån, som är ett stort vattendrag, forsade det rejält. Foto Michaela Borg, SMHI
Vattenflödet innan regnet är stillsamt och efter regnet forsar det i bäcken.
Getåbäcken, på samma plats, både innan och efter regnet. Här syns hur snabbt vattenflödet ökade från 25 (vänster) till 26 maj (höger). Foto Anette Jönsson, SMHI
Forsande vatten i skogen och över en vandringsled då bäckens flöde ökat med regnet
Den vanligtvis välbesökta vandringsleden i Getåravinen var inte framkomlig 26 maj. Det är bara räckena till bron över Getåbäcken som syns. Foto Anette Jönsson, SMHI
Stor vattensamlign på ett fält då bäcken har svämmat över
Ljura bäck i Norrköping har svämmat över på ett fält, 27 maj Foto Daniel Björkert, SMHI
Höga vattenflöden intill en parkering
Ljura bäck från Lindövägen i Norrköping, 27 maj. Foto Daniel Björkert
Hög vattennivå i vattendraget genom Söderköpings stadskärna
Söderköpingsån som är ett medelstort vattendrag hade också hög vattennivå. Vattenståndet var 186 cm enligt pegelskalan vid tidpunkten för fotograferingen, 26 maj. Foto Ola Pettersson, SMHI
Översvämningar i Söderköpingsån där det ligger en del båtar
En del båtar har slitit sig, och flera som varit förtöjda med korta tampar har fått en del skador, Söderköpingsån 26 maj. Foto Ola Pettersson, SMHI

Sammanställt av Åsa Johnsen, hydrolog på SMHI.